Fokus på SD-kvinnor i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Fokus på SD-kvinnor i Sjöbo

Sverigedemokraternas ledamot i barn-och utbildningsnämnden, tillika namn nr 6 på Sverigedemokraternas kommunvalsedel i Ängelholm, Marie Wifralius, besökte den 16 maj 2014 ett medlemsmöte i Sjöbo. Marie höll ett tal i egenskap av nyligt engagerad sverigedemokrat, om varför hon valt att ta steget från passiv till aktiv SD-medlem, och om vad hon förväntar sig av sitt engagemang.

eee

Marie talar inför ca 50 medlemmar

Andra talare för kvällen var riksdagskandidaterna Paula Bieler och Angelika Bengtsson, toppkandidaten i Europaparlamentsvalet tillika riksdagsmannen Johnny Skalin, samt riksombudsmannen Stefan Jacobsson.

bbb

Johan och Marie från Ängelholm, och i mitten Johnny Skalin från Sundsvall

Marie fick många tips under kvällen, av SD-aktiva som varit med längre i partiet, bl.a av Johnny Skalin, som varit medlem och aktiv i Sverigedemokraterna sedan 14 år tillbaka.