Våra möten | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Våra möten

En gång per månad, vanligtvis en måndagskväll i mitten av varje månad, håller Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun politiskt gruppmöte, med genomgång av månadens kommunpolitiska ärenden. Ett årligt kommunföreningsårsmöte hålls också i början av året, liksom informationsmöten. Till nämnda möten är man välkommen som medlem i Sverigedemokraterna och bosatt inom Ängelholms kommun. För aktiva medlemmar erbjuds även kontinuerliga utbildningar.

Sverigedemokraterna håller under sommarhalvåret även möten på torg- och marknader, för att träffa och samtala med medborgarna.

Finns frågor om lokalavdelningens möten och träffar, kontakta oss gärna.