Oordning i asylmottagandet | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Oordning i asylmottagandet

Akuta problem har uppstått kring unga asylanters (s.k. flyktingbarn) boende i kommunen, sedan det uppdagats att lokalerna de hysts in i i Munka-Ljungby inte varit godkända som bostäder. Nu måste 3 asylanter ut på dagen, och kommunen står inför uppgiften att finna nya bostäder till dem, med omedelbar verkan. Normalt är som bekant bostadskön för en hyresrätt flera år i Ängelholms kommun.

Grundproblematiken är att Sveriges kommuner känner sig tvingade att teckna avtal med migrationsverket, som följd av den oansvariga invandringspolitik som 329 av 349 riksdagsledamöter står bakom. Avtal förpliktigar och ett allmänt problem i sammanhanget är att hitta bostäder till asylanterna. Detta sätter stor press på förvaltningarna som helt säkert också känner av det politiska trycket uppifrån. De är piskade att finna lösningar, och detta gäller förstås allmänt och inte specifikt för Ängelholms kommun. Det är ingen bra miljö för att fatta goda beslut, och misstag begås som bekant oftast under press. Även om vi kallar misstaget flagrant, så kan vi inte enbart skylla på förvaltningen.

Självklart är det bara att beklaga oron som drabbar asylanterna, oavsett vad man tycker om att de befinner sig här eller inte. Ingen tycker det är roligt att tvingas lämna sin bostad, särskilt inte med så kort varsel. Men vad socialnämndsordföranden menar att de här 3 asylanterna gått igenom, hade varit intressant att veta. Asylanters bakgrund är ofta oklar och svårutredd, och inte på något sätt med i förutsättningarna för det kommunala mottagandet av dem.

Sverigedemokraterna motsätter sig i första hand överhuvudtaget kommunens avtal med migrationsverket om asylmottagning, intill dess att invandringspolitiken på riksnivå stabiliserats och europaanpassats. I andra hand, i ett läge där avtalen kommit på plats genom poiltiska majoritetsbeslut, menar vi att asylmottagandet i Ängelholms kommun måste ske under ordnade och stabila former och med full öppenhet vad gäller kostnader, bostadsinförskaffande, uppföljning m.m.

Till sist beklagar vi att HD/NST är så rädda för läsarnas åsikter om det här, att de stängt av både möjligheten för blogglänkar och kommentarer under sina artiklar. Det är inte särskilt demokratiskt. Nyheten väcker intresse och är för tillfället den mest lästa i Ängelholmskategorin på hd.se. De som vill är välkomna att debattera här på SD Ängelholms sidor istället.

Länkar HD/NST:
Socialen hyr svartbygge för asylanter
Socialnämndsordföranden: Oacceptabelt och olagligt
Asylanter tvingas flytta omedelbart

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.