Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 2

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • God Jul och Gott Nytt Valår!

  Av patrik.ohlsson den 23 december, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm vill härmed önska alla våra medlemmar, sympatisörer och läsare av vår hemsida en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi ses igen valåret 2018.

 • Kommunfullmäktige 11 dec 2017

  Av patrik.ohlsson den 16 december, 2017
  0
  0

  Årets avslutande kommunfullmäktigemöte blev som väntat kort, och avhandlade endast några få ärenden.

  Det enda ärendet med egentlig politisk oenighet gällde avtal med Rögle BK om driftsbidrag. Där markerade Sverigedemokraterna redan i budget inför 2018 att vi ville se att driftsbidraget höjdes med ytterligare ca 2 miljoner kr per år jämfört med det nu liggande förslaget. Socialdemokraterna var inne på samma linje som Sverigedemokraterna då, men verkar nu inte vilja motsätta sig de förslag som Alliansen hade i sin budget, t.ex. gällande ett högre driftsbidrag till Rögle BK.

 • Sverigedemokraterna motsätter sig landmärke vid sjukhuset

  Av patrik.ohlsson den 3 december, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna motsätter sig som enda parti det enorma höghus som planeras på sjukhusområdet och valde därför att yrka avslag till att gå vidare mot att ta fram en detaljplan. För att få svart på vitt begärde vi votering i kommunstyrelsen och förlorade den med 1-14.

  Som alternativ hade vi däremot kunnat tänka oss en byggnad med snarlikt syfte (hotellverksamhet), men som smält in bättre i omgivningarna och inte fått landmärkeskaraktär.

  För att läsa mer om ärendet på HD/NST, klicka här.

 • Kommunfullmäktige 27/11

  Av patrik.ohlsson den 3 december, 2017
  0
  0

  Kvällens längsta debatt handlade om försäljningen av Parkskolan.
  Sverigedemokraterna har alltid en pragmatisk syn på vad som bör ägas kommunalt resp. av privata aktörer. När det gäller Parkskolan så har uppstått ett gynnsamt läge för försäljning till aktörer som kan och vill utveckla byggnaden, samtidigt som kommunen stått och stampat alltför länge utan att komma fram till några bättre alternativ. Under tiden står byggnaden och kostar pengar – skattebetalarnas pengar.

  För Sverigedemokraternas del var alternativet därför ganska uppenbart i det här fallet, och vi kände att vi ville medverka till att öppna för försäljning. Kommunen har fortfarande möjligheten att påverka villkoren, och där betonade vi vikten av att fasaderna i mesta möjliga mån bevaras, samt att man tar tillvara möjligheterna att utveckla Stadsparken. Kommunfullmäktige beslutade med 34 röster mot 16 att inleda försäljningsprocessen av Parkskolan.

  Ett annat ärende handlade om att anta plan för bättre guidning av högstadie- och gymnasieelever. Idén kom ursprungligen från Sverigedemokraterna eftersom vi sett problem och samhällskostnader kring att många elever inte vet vilken inriktning de ska välja. Att rikta in sig mot högre utbildningar och/eller yrkesval är ett av de viktigaste livsvalen en människa gör under sin levnad. Lyckas vi få fler att göra rätt val från början så får vi fler människor att utnyttja sin fulla potential i arbetslivet, till gagn för både den egna livskvaliteten och samhällsekonomiskt. Frågan är därför viktig och det finns goda möjligheter att agera kommunalt kring detta.

  Sverigedemokraterna deltog även i interpellationsdebatten angående situationen på Villanskolan. Barns och ungas psykiska mående har nått alarmerande nivåer. När barn i förskoleåldern attackerar lärare fysiskt och verbalt, så har någonting gått väldigt snett. Det är viktigt att dessa barn får hjälp, men minst lika viktigt att de inte kan förstöra för andra barn och för skolpersonalen. Vi kunde konstatera att skolledningen gjort mycket rätt i situationen och bl.a. fysiskt avskiljt den lilla grupp elever det gällde från Villanskolan och förlagt deras undervisning till annan plats. Sverigedemokraterna betonade vikten av att alla inblandade aktörer har ett gott samarbete, och tog särskilt upp att BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ofta är den svaga länken p.g.a. deras bristande resurser. En uppmaning skickades till övriga ledamöter att trycka på sina respektive regionpolitiker vad gäller bristerna inom BUP, eftersom de måste korrigeras inom ramen för regionpolitiken.

  Klicka här för att läsa rapportering från mötet från HD/NST.

 • Kommunfullmäktige Budget 20/11

  Av patrik.ohlsson den 21 november, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna kämpade och pläderade för sitt budgetförslag under mötet, och vann också den första duellen mot Miljöpartiets budgetförslag. I den därpå följande duellen mot Engelholmspartiets budgetförslag föll Sverigedemokraternas knappt med 5-7 (39 nerlagda) vid voteringen. Därpå ställdes Engelholmspartiets budget mot Alliansens, och i slutrundan ställdes Alliansens mot Socialdemokraternas. Sverigedemokraterna la där ner sina röster och Alliansens budgetförslag vann med röstsiffrorna 23-17.

  Avgörandet föregicks av en ca 5 timmar lång debatt. Mer om denna kan läsas i artikel på HD. I slutet av artikel ges bilden av att Sverigedemokraterna avgjorde sitt beslut inför slutomgången efter ”korridorssnack” med Engelholmspartiet. Korridorssnack kan vi ha med vilka partier som helst, så pass öppet är det politiska klimatet i Ängelholms kommun, men beslutet att inte ta ställning mellan Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag var för Sverigedemokraternas del fastslaget före mötet.