Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Pivré

Stefan Pivré

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 0703-780972

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

  Av patrik.ohlsson den 31 oktober, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna ställde en fråga till ordförande för nämnden i omsorg och stöd, Ingela Sylwander, gällande de statliga stöd som tagits upp i de blågrönas budgetförslag. Svaret på frågan var i stort sett att ingen planering ännu finns, och att alla omständigheter kring medlen ännu inte var fastlagda. Sverigedemokraterna framförde synpunkten att det är stora summor de handlar om, och att det förstås varit önskvärt att det fanns någon planering för dem i de styrandes budgetförslag, men att vi också kan acceptera svaret och hoppas på en snar planering för dem där politiken skall få säga sitt.

  Beredningsrapporten om förstudien till hållbarhetsplan gav ingen längre debatt, och beslutades enhälligt. Sverigedemokraterna kan absolut ställa upp på lite ryggdunk för ett bra arbete, både av respekt för beredningens presidium och tjänstemän och för de ledamöter i beredningen som deltagit i arbetet, men vi var i princip de enda som också hade kritiska synpunkter.

  * En stark ambition fastslås i rapporten om att Ängelholms kommun skall vara den första i Sverige att skydda åkermark. Här är det på sin plats att påpeka att åkermark redan är skyddad enligt lagen, och att man med denna ambition måste ha en ingång i HUR man vill agera för att uppnå något mer. Vi ser heller inte från Sverigedemokraternas sida hur ambitionen kan kombineras med det övergripande målet om 1% årlig befolkningstillväxt i kommunen.

  * Klimatneutralitet är en ambition i dokumentet, och 2035 anges som slutår för när det skall ha uppnått. Sverigedemokraterna vill betona att omvärldsutvecklingen avgör om det kommer vara realistiskt eller inte, och påminde om att årtal för klimatneutralitet har en tendens att flyttas framåt efterhand som de blir orimliga.

  * Positiv kritik gavs angående att rapporten tar upp upphandlingar och upphandlingspolicy som en möjlighet till positiv miljöpåverkan. Kommunen gör upphandlingar för 300-400 miljoner kronor om året, så här finns givetvis möjligheter att göra rätt kraftiga avtryck i önskad riktning, även vid mindre förändringar.

  * Sverigedemokraterna berömde också beredningen för att ha anordnat en mycket intressant föreläsning i november 2019 med Stellan Tengroth och Leif Lithander, men beklagade att föreläsningen inte tillåtits ett större utrymme i rapporten. Föreläsningen kallades ”Elefanten i rummet” och tog upp frågan om evig tillväxt i en ändlig värld, med stort fokus på det ohållbara i en ständigt ökande befolkning.

  Sverigedemokraterna biföll S-motionen om en plan för laddstolpar, men påminde om att det kanske inte är den högst prioriterade frågan i kommunens mindre byar att det ska finnas en laddstolpe. Samtidigt är det troligen för de mindre orterna en plan behövs, eftersom marknaden lär reglera det på egen hand i Ängelholms tätort och troligen även på sikt i de större kransorterna.

  I ärendet om strukturen för de kommunala bolagen var partierna överens om det mesta, MEN Sverigedemokraterna yrkade på ändring av 2 meningar i ägardirektiven för de respektive bolagen. Det vi ville ändra gällde en mening som fastslog att kompetens skulle användas som kriterium vid anställning i första hand, och mångfaldsaspekter i andra hand. Det befarar vi kan leda till diskriminering. Vi vill inte på några villkor riskera att någon p.g.a t.ex fel religion eller fel hudfärg nekas anställning i Ängelholms kommun. Kompetens skall vara enda kriterium för anställning, och givetvis ingår i begreppet kompetens i sig många aspekter, alltifrån social till fackmannamässig. Vi föreslog därför att nämnd mening istället skulle ersättas med en mening som betonade att diskriminering och särbehandling inte skall förekomma överhuvudtaget inom de kommunala bolagen.

  I ärendet om ökade ekonomiska anslag till revisionen fanns 3 förslag. S och V ville höja med 250 tkr, de blågröna med 100 tkr och Sverigedemokraterna med 60 tkr, årligen. De blågrönas och Sverigedemokraternas förslag skulle dock båda innebära 100 tkr mer till revisorernas verksamhet, men i Sverigedemokraternas fall med annan finansiering. Den linje Sverigedemokraterna driver om sänkta fasta arvoden i alla politiska sammanhang, inte enbart vad gäller revisorerna, skulle nämligen ge de återstående 40 tkr. På så vis hade 60 tkr i ökade anslag räckt för att ge de behövliga 100 tkr extra till revisorernas verksamhet.

 • Fråga om statliga stöd till äldreomsorgen

  Av patrik.ohlsson den 31 oktober, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna har ställt en fråga till ordförande i nämnden för omsorg och stöd gällande statligt stöd till äldreomsorgen. Klicka här för att läsa frågan.

 • Kommunfullmäktige 28 september 2020

  Av patrik.ohlsson den 3 oktober, 2020
  0
  0

  Det eventuellt sista mötet med reducerat manskap i kommunfullmäktige varade ungefär 2 timmar. En målsättning finns att återgå till fullt manskap inför oktober månads kommunfullmäktige, men utvecklingen av Corona blir avgörande.

  Sverigedemokraterna ställde vid kvällens möte en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid gällande kommunens konstinköp. Sådana görs för 200 tkr årligen och vi finner det viktigt med transparens och att vi får veta hur skattemedel används även i detta fall. Svaret var intressant och informativt, men övertygade oss inte om att 200 tkr i årliga konstinköp är motiverat.

  I ärendet om att godkänna uppföljningen om ”Ung omsorg” från nämnden för omsorg och stöd, välkomnade Sverigedemokraterna att detta kommer fortsätta och utvecklas. Sverigedemokraterna drev på för detta i vårt budgetförslag för år 2020.

  Sverigedemokraternas motion om drogpolicy och narkotikahundar behandlades på mötet. Det finns ett mångårigt problem med att narkotika förekommer på Ängelholms skolor och motionen var ett steg för att skärpa kommunens arbete mot detta och underlätta för polis att använda narkotikahund på skolorna. Motionen föll tyvärr med 7-24 vid voteringen.

 • Fråga angående konstinköp

  Av patrik.ohlsson den 3 oktober, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna har ställt en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid gällande konstinköp. Klicka här för att läsa frågan och svaret.

 • Pressmeddelande

  Av patrik.ohlsson den 26 augusti, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna Ängelholm har fått ett värdefullt tillskott efter att f.d 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun, Camilla Nordström, flyttat till Ängelholms Kommun.

  ”Camilla har stor erfarenhet av att bedriva politik inom skolans område, men även inom områden som relaterade till vård och omsorg, eftersom hon arbetar som politisk sekreterare inom Hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Skåne. Vi ser fram emot att samarbeta med Camilla.” kommenterar Patrik Ohlsson, gruppledare i SD Ängelholm.

  SD Ängelholm vill härmed önska Camilla lycka till och välkommen till Ängelholms kommun.