Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Motion om uppdaterad återplanteringspolicy

  Av patrik.ohlsson den 19 december, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om uppdaterad återplanteringspolicy. Klicka här för att läsa motionen.

 • Kommunfullmäktige 16 december 2019

  Av patrik.ohlsson den 19 december, 2019
  0
  0

  Årets, och decenniets, sista kommunfullmäktigemöte inleddes traditionsenligt med ett Luciatåg och avslutades med julbord.

  Under kvällen behandlades motioner från S och L gällande sänkt åldersgräns för busskort till äldre från 75 till 70 år, och anläggning av en tillgänglighetsanpassade strandpromenad.

  Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag med flera förslag på bättre förhållanden för våra äldre, bl.a. Nej till fryst mat på äldreboenden, Ja till fortsatt verksamhet inom Ung Omsorg och att behålla trygghetsvärdinnornas tjänster. Av omsorg för skattebetalarnas pengar och med tanke på ett redan mycket kraftigt höjt skattetryck för kommuninvånarna under de senaste 6 åren, hade vi dock inte med något förslag om sänkt åldersgräns för gratis busskort. Förslaget beräknas kosta 1,3 milj kr årligen vid ett genomförande och de partier som förespråkade det, finansierade också förslaget med ännu en skattehöjning. Detta innebär inte att förslaget i sig är dåligt. Sverigedemokraterna tar i sitt budgetförslag varje år fram de prioriteringar vi finner ger mest valuta för pengarna och vi kan inte utesluta att även vi kommer omvärdera åldersgränsen för gratis busskort i framtiden. I nuläget ser vi dock inga ekonomiska förutsättningar för det. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 16-35.

  Motionen från L om tillgänglighetsanpassad strandpromenad gav dock ingen votering, utan enighet nåddes om att avslå motionen. Idën som sådan kan ev. övervägas vid budgetberedningens årliga arbete, men lär kräva ny debatt före ett ev. beslut om ett genomförande.

  I ärendet om riktlinjer för föreningsstöd var partierna överens, förutom vad gällde åldersgränserna, där S och V ville ändra föreslagna åldersgränser för ungdomsverksamheten från 7-20 år till 5-25 år. Det förslaget vore kostnadsdrivande och från Sverigedemokraternas sida motsatte vi oss i synnerhet förslaget vad gäller den övre gränsen. Sverigedemokraterna passade på att lämna en protokollsanteckning i ärendet gällande att vi även anser att riktlinjer borde införas för stödet till studieförbunden, som under 2019 erhöll knappt 1 milj kr från skattebetalarnas plånböcker. Den frågan lär vi återkomma till igen framöver.

  Ett annat viktigt ärende gällde byggnation och drift av särskilt boende på Fridhem. Behovet av sådana boenden är stort och Sverigedemokraternas uppfattning är att alla goda krafter behöver involveras för att komma framåt. För Allianspartierna och Vänsterpartierna blir sådana här ärenden dock ofta ideologiska, där de förra föredrar privata verksamheter och de senare kommunala. I det här fallet fann vi från Sverigedemokraternas sida goda förutsättningar att boendet skall kunna drivas på ett bra sätt privat, och stödde därför Allianspartiernas linje.

 • SD Ängelholm på Landsdagarna 2019

  Av patrik.ohlsson den 26 november, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm hade en god representation vid partiets Landsdagar, som hålls vartannat år. Denna gång hölls de den 21-24 november på Conventum i Örebro, med ordförande Johan Wifralius och gruppledare Patrik Ohlsson som ombud.

  Johan Wifralius i talarstolen

  Den tidsmässigt största delen av Landsdagarna gick åt till att behandla de ca 200 motioner som inkommit. Johan Wifralius var medmotionär på en av dem, gällande ”Ett reformerat och effektivt Public Service”.

  Den nyvalda partistyrelsen

  Utöver behandlingen av motioner, där Sverigedemokraternas partistyrelse gjort ett hästjobb med noggranna beredningar av samtliga motioner, så togs även beslut om uppdaterade stadgar och principprogram. Partiordförande Jimmie Åkesson omvaldes till stående ovationer, medan Landsdagarna till posten som vice partiordförande gjorde ett nyval: Henrik Vinge. Till andre vice partiordförande valdes Julia Kronlid. För första gången någonsin tog också en Ängelholmare plats i Sverigedemokraternas partistyrelse: Johan Wifralius.

 • Kommunfullmäktige 25 november 2019

  Av patrik.ohlsson den 25 november, 2019
  0
  0

  Med 2 beslutsärenden på dagordningen, varav ett bordlades p.g.a frånvarande motionär, så blev det inte mycket kvar av dagens möte. Det var avklarat på ca 1 timme.

  Mötet inleddes med information angående flytten av kommunfullmäktiges möten till Rönneskolan, med anledning av den stundande renoveringen av stadsbiblioteket. Kommunfullmäktiges möten kommer att hållas i Rönneskolan, Jarl-Kulle-scenen, fr.o.m januari 2020.

  Patrik Ohlsson ställde en fråga angående kommunens stöd till studieförbunden, till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, Charlotte Engblom-Carlsson. Sådana stöd visade sig finnas i Ängelholms kommun, och uppgick 2019 till knappt 1 miljon kr. Med tanke på att andra kommuner dragit in sådana stöd och med tanke på att riktlinjer och noggrann prövning verkar saknas för sådana stöd, så kommer Sverigedemokraterna att granska detta vidare, icke minst inför kommande budgetarbete.

 • Fråga om stöd till studieförbund

  Av patrik.ohlsson den 20 november, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson har ställt en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, Charlotte Engblom-Carlsson, gällande stöd till studieförbunden. Detta stöd har visat sig uppgå till nästan 1 milj kr årligen och har hittills inte varit föremål för debatt i vår kommun, samtidigt som en del andra kommuner inte ger sådant stöd överhuvudtaget. Den största enskilda mottagaren av denna sorts stöd i Ängelholm är ABF, med drygt 200 tkr under 2019.

  Frågan kan läsas genom att klicka här.