Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 4

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige budget 11 nov 2019

  Av patrik.ohlsson den 12 november, 2019
  0
  0

  Årets kommunfullmäktigemöte om budget avhandlades relativt snabbt, på 4,5 timme. 5 budgetförslag låg på bordet, varav Sverigedemokraternas presenterades av gruppledare Patrik Ohlsson. Senare i debatten framfördes även lite fördjupning i budgetförslaget, och ett par replikskiften.

  Gruppledare Patrik Ohlsson i talarstolen

  I inledningsanförandet fästes stor vikt vid det faktum att Ängelholms kommun höjt skatten kraftigt under de senaste åren, och att pengarna trots det ser ut att vara slut igen inför planåren 2021-2022. Ängelholms kommun har sedan 2013 höjt skatten med 1 kr och 45 öre, medan den genomsnittliga kommunalskattehöjningen under samma period enligt SCB varit 9 öre. Ängelholms kommun har alltså höjt skatten 16 gånger mer än genomsnittskommunen.

  Sverigedemokraterna konstaterade att det i sig är en naturlig vänster/höger-fråga om vi ska ha en lite mer påkostad välfärd och därmed ett högre skattetryck, eller en lite snävare välfärd men att gemene man istället får lite mer över i plånboken. Vi konstaterade också att vi på något sätt istället lyckats få det sämsta av båda alternativen, d.v.s. ett högre skattetryck utan att välfärden för den skull har ökat. Sverigedemokraterna krävde som följd en utredning som så koncist och lättbegripligt som möjligt redogör för vart skattemedel från de senaste årens höjningar tagit vägen och varför pengarna inte räcker.

  Vi hörde både medhåll och kritik mot Sverigedemokraternas politik och budgetförslag från andra partiers politiker, och vi gick förstås i debatt i det som gällde kritiken.

  Anita Rosén (L) ansåg att undersökningar visar att modersmålsundervisning är bra för elevers lärande, och hävdade att de undersökningar som gjorts i Danmark och som säger motsatsen, inte stämmer. Patrik Ohlsson (SD) kontrade med att det inte är Danmark som är unikt, utan Sverige. Inget eller ytterst få andra länder i världen erbjuder invandrare något som liknar den sorts modersmålsundervisning som vi har i Sverige, med skattemedel och inom skolans ansvar. Sverigedemokraterna menar att det är dyrt och segregerande. Av respekt för att lagen påbjuder kommunerna att anordna modersmålsundervisning, nöjde vi oss med en nedskärning med 40% av föreslaget anslag i vårt budgetförslag. Hade vi på allvar velat utmana lagen, så hade vi slopat hela anslaget.

  Det blev också lite debatt angående Sverigedemokraternas förslag att stoppa ”En dator per elev” på lågstadiet och att utreda hela verksamheten. Familje- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgqvist (M) tog upp det han ansåg vara fördelar med systemet, och Johan Wifralius (SD) tog upp det han ansåg vara nackdelarna, t.ex att det är dyrt, innebär att datorerna används under relativt kort tid av deras livslängd, att det innebär nackdelar genom att elevers skärmtid ökar mer än undervisningen kan motivera och att det hämmar elevernas förmåga att skriva text med penna.

  Vice gruppledare Johan Wifralius debatterar ”En dator per elev”

  Lars Nyander (S) invände mot beskrivningen av de senaste årens skatteökning som ”lavinartad”. Patrik Ohlsson (SD) påminde åter om att Ängelholms kommun höjt skatten med 1 kr och 45 öre under 6 år, och att höjningen inkl höjning av regionskatten är hela 2 kr och 24 öre. Patrik påpekade också att det är låg- och medelinkomsttagare som drabbas främst av de skattehöjningar vi gör i region och kommun, medan höginkomsttagarna ju främst påverkas av marginalskatten, som beslutas i riksdagen.

  Vid voteringen ställdes de 5 budgetförslagen emot varandra, 2 och 2 med de minsta partiernas först. Voteringarna utföll:

  Engelholmspartiet – Vänsterpartiet: 2-1, 47 nerlagda.
  Sverigedemokraterna – Engelholmspartiet 9-2, 39 nedlagda.
  Socialdemokraterna – Sverigedemokraterna 12-9, 29 nedlagda.
  Blågröna – Socialdemokraterna 26-12, 12 nedlagda.

  Sverigedemokraterna besegrar Engelholmspartiet i voteringsrunda nr 2

  De blågrönas förslag vann således, med bibehållen skattesats 20,49, vilket också innebar en seger för den skattesats Sverigedemokraterna föreslog. De blågrönas förslag kompletterades dessutom på brinnande möte med 3 av Sverigedemokraternas förslag:

  * Att behålla trygghetsvärdinnorna
  * Att behålla Ung omsorg
  * Att utreda införande av etableringslån

  På mötet yrkade Sverigedemokraternas bifall till sitt eget budgetförslag, med en mindre ändring, gällande att båda trygghetsvärdinnorna skall behållas och att uppdraget om trygghetsvärdinnorna därmed skall omfatta båda tjänsterna. Finansiering sker genom att resultat sänks.

  Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet kan läsas nedan.

 • Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

  Av patrik.ohlsson den 29 oktober, 2019
  0
  0

  Dagens möte hade relativt få ärenden och varade endast drygt en timme.

  Delårsrappporten avhandlades. Sverigedemokraterna påminde om att det inte är endast en åldrande befolkning (vilket betonades starkt i rapporten) som skapar en s.k utmaning för kommunen, utan även att vi i andra änden dessutom har en hög arbetslöshet. I Sverige generellt visar en rapport tillkännagiven av Sveriges Television i mars 2018 att arbetslösheten bland svenskfödda är 4% och bland utrikesfödda 15%. Samma rapport visade också att arbetslösheten bland utrikesfödda i Ängelholms kommun ligger högre än så, över 18%.

  En lite längre debatt blev det också om Socialdemokraternas motion om att stoppa kommunens nyårsfyrverkerier och ersätta dem med en ljusshow. Sverigedemokraterna har motsatt sig förslaget hela vägen från nämnden till kommunfullmäktige, av flera skäl:

  * Nyårsfyrverkerier är en rotad tradition, må vara relativt nutida.

  * En stark anledning till varför kommuner infört ett eget, samlat fyrverkeri, är att få vanliga medborgare att titta på det istället för att köpa egna fyrverkerier. Avskaffas kommunens fyrverkeri så räkna med att de privata köpen ökar.

  * Djurens väl och ve anförs som skäl i motionen, men risken finns som sagt att det skulle kunna bli kontraproduktivt, med mer smällande, utspritt under en betydligt längre period.

  * Miljöskäl anförs i motionen. Raketer har utvecklats och blivit både tystare och mer miljövänliga, och den utvecklingen fortsätter. En större lasershow är mycket energikrävande.

  * Att övergå till ljusshow innebär stora initiala kostnader och även därefter en dålig affär med en dyr inköpt utrustning som kommer kräva underhåll och stå oanvänd nästan hela året med ett eller ett par undantag.

  Motionen gav votering, som slutade med att motionen ansågs besvarad. Det innebär en öppning för att lasershow kan ersätta raketer i framtiden. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för vårt förslag att istället avslå motionen helt.

 • Museumdag med SD Ängelholm 191026

  Av patrik.ohlsson den 27 oktober, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraternas Ängelholmsavdelning vigde en del av denna lördag åt att besöka 4 av kommunens muséer, för trevnadens och allmänbildningens skull, men också för att visa att vi intresserar oss för och värnar om den lokala kulturen i Ängelholms kommun.

  Heagården

  Det ena av de 4 muséerna, Brandbilsmuséet på Heagården , har nyligen varit hotat av förslag om slopat avtal mellan Ängelholms kommun och stiftelsen gällande driftsbidrag. Frågan var uppe till prövning i nämnden för kultur, idrott och fritids möte i augusti 2019, men röstades ner med minsta marginal 6-5. 2 av de 6 rösterna för att fortsätta avtalet, var Sverigedemokraternas.

  På Heagården finns förutom brandbilsmuséet även ett litet polismuseum, liksom en smedja och en 1800tals-trädgård-

  Flygvapenmuséet

  Efter det inledande besöket på Heagården gick färden vidare mot Valhall Park och Flygvapenmuséet. Muséet har en fantastisk utställning som speglar svensk flygvapenhistoria, med ett flertal stridsflygplan, inkl en JAS 39 Gripen, uppställda för visning. Vid ett besök på muséet, räkna med att träffa t.ex gamla stridspiloter som gärna berättar mer om flygplanen och om sina minnen.

  Järnvägsmuséet

  Det sista muséet på dagens etapp var Järnvägens museum i Ängelholm, som är ett relativt nytt museum som invigdes 1998. Muséet är ett av Sveriges största järnvägsmuséer och innehåller en omfattande skildring av svensk järnvägshistoria från sin start till nutid.

 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020-2022

  Av patrik.ohlsson den 21 oktober, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun är nu klart, för år 2020 och för planåren 2021-2022.

  Vilket budgetförslag som vinner avgörs vid kommunfullmäktige den 11 nov.

  Klicka på bilden nedan för att läsa Sverigedemokraternas budgetförslag.

 • Kommunfullmäktige 30 sept 2019

  Av patrik.ohlsson den 2 oktober, 2019
  0
  0

  För ovanlighetens skull var läktarna fullsatta vid detta kommunfullmäktige. Anledningen var ärende 9, angående avsiktsförklaringen om trafikfrågor i Ängelholm. Tidigare på dagordningen hade vi dock en interpellation från Sverigedemokraterna angående återplantering av träd.

  Svaren på interpellationen var relativt korthuggna, men besvarade nöjaktigt de frågor som ställdes, med ett undantag. Frågan om hur den nuvarande policyn följts de senaste åren, gällande att återplantering skall ske av 2 träd för varje träd som fälls, blev inte besvarad. Det var enligt Samhällsbyggnadsnämndens ordförande inget han kunde ge svar på, så frågan kvarstår och kommer att undersökas vidare. Det är viktigt att det som fastslås i kommunala policys är mät- och uppföljningsbart, för att de skall vara meningsfulla.

  Kvällens höjdpunkt och längre debatt handlade dock om ärende 9, ”Avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm”. För att läsa vad avsiktsförklaringen innehåller, klicka här.

  Efter en konferens i Tylösand den 15-16 augusti mellan ledare för 8 av kommunfullmäktiges 9 partier (endast S uteblev), undertecknades denna avsiktsförklaring av 7 partier (förutom S, skrev heller inte V under).

  Gruppledare Patrik Ohlsson framförde Sverigedemokraternas syn i frågan, i stort sett enligt följande manus:

  Ängelholms kommun växer och ser ut att fortsätta växa under de närmaste åren och förmodligen decennierna. Jag och mitt parti har varit först att flagga med att detta inte enbart har fördelar.

  Vi har också flaggat för att tillväxt är något som bör ske i kvalitet, inte i kvantitet, och att kommunens mål om 1% årlig befolkningstillväxt borde slopas. Ängelholm riskerar att successivt förlora den småstadskaraktär som är en del av dess själ. Samtidigt är det givetvis viktigt att vi utvecklar staden och kommunen på bästa sätt, anpassat efter de nya förutsättningarna.

  Förändrade förutsättningar som vi inte är odelat lyckliga över, men som står utanför vår kontroll som lokal partiavdelning, har skapat i ett läge där vi behöver ta ett nytt grepp. Vi måste försöka nå en ny helhetslösning som spänner över ett antal viktiga områden som berör utvecklingen av Ängelholms tätort, inte minst trafiken. Med lite olika ingångar i frågan är vi nu ett antal partier som landat i samma slutsats.

  En av konsekvenserna av en ökande befolkning är att den motorburna fordonstrafiken ökar. Icke minst växer Ängelholms tätorts västra delar. Jämför vi 2030 med 2010 så kommer i detta område ha tillkommit bl.a. nya stora bostadsområden i form av Parallelltrapetsen och Stationsområdet, liksom ett nytt badhus och troligen ett nytt stadshus. I området finns dessutom Ängelholms sjukhus och Hälsostaden, och vårt resecentrum. Att till detta område endast ha 3 möjliga vägar, varav 2 går rakt igenom stadskärnan där vi helst skulle vilja ha gångfartstrafik, känns inte hållbart.

  2011 när folkomröstningen hölls om Klippanvägens förlängning, var förutsättningarna annorlunda. Från mitt partis sida hade vi förhoppningar om att den snabba folkökningen i Ängelholm och i Sverige som helhet skulle dämpas, bl.a. med tanke på miljö och trafik. Men en annan politik än vår har förts och så har inte blivit fallet. Som följd har förutsättningarna, inom vilka vi bedriver vår politik, förändrats.

  Vi har från Sverigedemokraternas sida försökt lyssna in de nuvarande argumenten emot att bygga den här trafikleden. Det vi ofta hör är att fler måste gå och cykla, så att vi därigenom kan minska trafiken och minska behovet av en trafikled i Klippanvägens förlängning. Att få fler att gå och cykla är utmärkt och jag är övertygad att kommunens arbete med detta kommer ge effekt. Dock handlar den effekten realistiskt om att dämpa ökningen av motorburen trafik, inte om att verkligen minska den.

  Att bygga Klippanvägens förlängning öppnar för nya möjligheter att utveckla centrum till ett gång- cykel- och affärsvänligt område. Med en alltmer tät trafik rakt genom stadskärnan hade det varit omöjligt att uppnå. Vi hade heller inte kunnat förbättra trafiksäkerheten. Vi har under senare år sett en rad trafikolyckor i stadskärnan, varav minst ett par med död eller allvarlig kroppsskada som utgång.

  I Ängelholmspaketet finns en punkt som haft stor tyngd för oss sverigedemokrater – att etablera en park i det gamla växthusområdet, d.v.s. på andra sidan ån sett från Hembygdsparken. Här fanns krafter, även i denna sal ikväll, som tidigare ville bygga bostäder. Vi är från Sverigedemokraternas sida glada att vi nu tillsammans landat i något annat. Detta kommer bli den mest centrumnära parken vi har som är av den storleken, och en viktig oas i ett Ängelholm som kommer fortsätta växa under lång tid framöver, oavsett om vi tycker det är bra eller dåligt.

  Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till liggande förslag.

  Beslutet föregicks av en votering som utföll enligt förväntade 38-13, där samtliga partier utom S och V röstade för avsiktsförklaringen och ett par punkter som följd av denna.

  HD/NST skriver om fullmäktigemötet här.