Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 4

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av patrik.ohlsson den 14 januari, 2017
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • God Jul och Gott Nytt År

  Av patrik.ohlsson den 21 december, 2016
  1
  0
  God Jul

  Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun önskar alla besökare av vår hemsida en God Jul och ett Gott Nytt År.

 • Kommunfullmäktige 12/12 2016

  Av patrik.ohlsson den 13 december, 2016
  0
  0

  Årets sista kommunfullmäktigemöte avslutades som vanligt med julbord, men dessförinnan hanns några intressanta ärenden med.

  En interpellation från Patrik Ohlsson om smittspridning i skolorna debatterades. Välfärdsnämndens ordförande gav medhåll till att problemet var relaterat till utomnordisk invandring. Däremot ifrågasatte ett per ledamöter från M och C att så skulle vara fallet. Källa för det finns bl.a. hos Folkhälsomyndigheten. Patrik skickade som slutord i debatten med vikten av att kommunen överväger att se över sina riktlinjer kring smittspridning i skolorna, samt att ha en god omvärldsbevakning i frågan, eftersom smittorisksituationen snabbt förändrats och resistens är ett nytt fenomen och ett stort hot mot folkhälsan.

  Det var slutdebatt om beredningsrapporten om ”Ungdomskommunen”. Sverigedemokraterna var i stort sett positiva till rapporten, och räknar med att bifalla den.

  Lika positiva var vi däremot inte till beredningsrapporten om ”En trygg och säker kommun”, som debatterades främst vid föregående kommunfullmäktigemöte. Sverigedemokraterna yrkade återremiss i första hand och i andra hand avslag. Reservationen som sedan lades, efter att rapporten bifallits av majoriteten, löd:

  Sverigedemokraterna yrkade i första hand återremiss och i andra hand avslag, av 2 huvudsakliga skäl:

  * Vi anser inte att den inledande formuleringen ”Människor i västvärlden har aldrig varit säkrare än idag men ändå känner vi oss mer otrygga” är korrekt, och ansåg därför att den skulle strykas.

  * Vi anser att varje referens till Ängelholm som en intolerant kommun, borde ha strukits ur rapporten. Det går bra att arbeta mot intolerans av alla sorter utan att marknadsföra kommunen som särskilt intolerant. Vi anser heller inte att hänvisade rapporter på ett trovärdigt sätt leder till den slutsatsen.

 • Interpellation smittspridning

  Av patrik.ohlsson den 13 december, 2016
  1
  0

  Klicka på bilden nedan för att läsa Sverigedemokraternas interpellation om smittspridning, inklusive svar från Välfärdsnämndens ordförande. Interpellationsdebatten ägde rum den 14 dec 2016.
  tumnagel

 • Kommunfullmäktige 28/11 2016

  Av patrik.ohlsson den 3 december, 2016
  1
  0

  Av kvällens ärenden stod Sverigedemokraterna ensamma i 2.

  Beredningen för samhällsutveckling presenterade sin rapport om en trygg och säker kommun, för slutdebatt.

  Sverigedemokraterna var kritiska till själva attityden i rapporten, genomsyrad av att problem inte är verkliga utan främst upplevda. Formuleringar som ”Människor i västvärlden har aldrig varit säkrare än idag, men ändå känner vi oss mer otrygga” kan vi inte ställa upp på. Vi förstår heller inte varför man använder sådana kontroversiella formuleringar om omvärlden i en rapport som skall handla om Ängelholms kommun. Det finns absolut ingen trovärdig forskning som visar att människors säkerhet skulle ha ökat i västvärden. Tvärtom har vi under senare år och decennier sett nya allvarliga samhällsproblem dyka upp, som brinnande förorter, attacker mot utryckningspersonal, allvarlig segregation mellan svenskar och utlandsfödda, dagliga skjutningar i våra storstäder, etc.

  Vi var också kritiska till att man i rapporten använder tvivelaktiga slutsatser om att Ängelholm skulle vara ”den näst mest intoleranta kommunen i Skåne”. Det grundar sig i en rapport från Internationella handelshögskolan i Jönköping från 2009, där frågeställningarna i princip går ut på vem man vill bo granne med. Däremot hanterar rapporten ingenting om hur man bemöter medmänniskor av olika bakgrund i vardagen. Ett gymnasiearbete från 2015 används sedan av våra politiska motståndare för att befästa den alltmer åldersdigna rapporten från 2009. SD’s gruppledare Patrik Ohlsson angrep rapporten och dess slutsatser från talarstolen, även med tanke på den dåliga marknadsföring det innebär att sprida alstrets slutsatser i tid och otid, nu även i den här beredningsrapporten.

  Beredningsrapporten var inte föremål för beslut denna gång, men Sverigedemokraterna kommer få svårt att yrka bifall till den om ovanstående 2 kritiker inte hörsammas i slutprodukten.

  I debatten fick SD också kritik från ett par andra ledamöter för att ha kritiserat rapporten (!), med tanke på nedlagt arbete hos beredningen och dess presidium. Skulle man resonera på det viset generellt, så skulle politikerna aldrig kunna ha olika åsikter i kommunfullmäktige. Det är möjligt det lät som hård kritik i talarstolen, och ja den var nog rätt hård, men samtidigt gav SD’s gruppledare också beredningen beröm för en i stora delar bra rapport. Dock finns för SD’s del ett par större stötestenar, och vi var tydliga med vilka de är.

  I ärendet om försäljning av Vejby 254:2 på Sanatorievägen till Vejby IF, gick Sverigedemokraterna också, som enda parti, emot. Vi la också en reservation enligt följande:

  Sverigedemokraterna inser att fastigheten och dess tänkta kommande användning är attraktiv för kommunen, med tanke på situationen kring mottagandet av asylsökare. Vi har dock invändningar mot att resonemanget varit att föredra Vejby IF AB före annan köpare p.g.a. vad som kallas ”socialt engagemang”, även om annan köpare kunnat erbjuda högre köpeskilling. Det kan enligt vår uppfattning bryta mot likabehandlingsprincipen, och möjligen också innebära en dålig affär ekonomiskt för kommunen. Även om det p.g.a omständigheterna är en ekonomiskt acceptabel affär för kommunen, så vill vi påpeka att försäljningen uppstår som följd av att kommunen påtvingas extremt stora antal asylsökare, med den orimliga påfrestning det innebär för bl.a bostadssituationen i kommunen.

  Utöver denna skriftliga reservation kan påpekas att SD också framförde kritik från talarstolen om att kommunen gjort en dålig affär i minst en av ändarna, kanske båda, med tanke på att villan köptes för 3 miljoner kronor 2007 och nu säljs för 1 miljon kr, dessutom i ett läge där huspriserna har gått upp.

  HD skriver om Vejbyärendet