Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 27/2 2017

  Av patrik.ohlsson den 28 februari, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraternas interpellation om landsbygdssäkring besvarades i början av mötet av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander. Bakgrunden till interpellationen var att kommunen 2013 beslutade om en landsbygdssäkring och att Sverigedemokraterna nu ville följa upp att kommunen menar allvar. Vi blev någotsånär nöjda med svaret och håller med om att landsbygden inte är bortglömd i Ängelholms kommun. Landsbygdsperspektivet kommer med här och där, förvisso ofta även i viktiga sammanhang.

  Meningen med landsbygdssäkringen är dock mer än så, nämligen att *alla* politiska beslut som är relevanta för landsbygden, skall beakta landsbygdsperspektivet. Liksom flera ledamöter i debatten påpekade, så inkluderar det förstås samspelet mellan tätort och landsbygd. Vi tror från Sverigedemokraternas sida att det finns mer att göra, innan vi säkert kan säga att Ängelholm är en landsbygdssäkrad kommun.

  En motion från MP behandlades om anställning av personer med funktionshinder. SD begärde ordningsfråga när M ville bifalla endast delar av motionen. Tidigare har det nämligen varit så att motioner endast kunnat bifallas i sin helhet. Kommunfullmäktiges ordförande höll med. Det blev ajournering varefter M anslöt till SD’s m.fl’s yrkande om att anse motionen besvarad. Motionen hade behjärtansvärt tema men var olyckligt formulerad i vissa delar, varför det blev SD’s ställningstagande. Motionen ansågs besvarad med 35 röster mot 16.

  Även M-motionen om säker skolstart hade ett gott tema. Rubriken var dock något missvisande då det handlade endast om parkeringssituationen vid Nyhemsskolan. Sverigedemokraterna valde att inte bifalla motionen dels p.g.a en olycklig formulering av tidsaspekt som skulle göra motionen svår att genomföra enligt dess lydelse, dels eftersom vi tror politiken gör bäst nytta om den tar bredare grepp i olika frågor, som t.ex. här trafiksituationen för barn och unga. Kommunens arbete med trafiksäkerhet vid skolor skall vara aktivt och pågående, oavsett den här motionen. Motionen föll med 25 mot 26 vid voteringen.

  Sverigedemokraterna ställde sig positiva till planen för strategi för äldreomsorgen, där beredningen för omsorg tagit fram ett gediget underlag. Debatten handlade mest om hur snabbt de olika delarna skall införas, men där får budgetberedningen arbeta vidare innan det sedan blir föremål för beslut vid antagande av kommunalt budget för 2018.

 • Interpellation om landsbygdssäkringen

  Av patrik.ohlsson den 28 februari, 2017
  1
  0

  Klicka på bilden nedan för att läsa interpellationen:

  försättsblad

 • SD Ängelholms årsmöte 2017

  Av patrik.ohlsson den 5 februari, 2017
  0
  0

  Den 29 januari höll Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun sitt årsmöte, i Ängelholms stadshus.

  ccc

  Mötesordförande Tommy Nilsson, tillika sekreterare i distrikt Skåne, gratulerar Johan Wifralius till omvalet som ordförande

  Ordförande Johan Wifralius omvaldes för 5te året som ordförande. Därmed behåller avdelningen sin starka koppling till Sverigedemokraternas största distrikt, distrikt Skåne, där Johan är vice ordförande.

  ccc

  Gruppledare Patrik Ohlsson föredrar den parlamentariska berättelsen

  Likaså omvaldes vice ordförande Karin Jansson, och i övrigt var det endast små förändringar i styrelsen, som fungerat som en stark, stabil och enad kraft under 2016.

  ccc

  Presidiet till vänster, med till styrelsen nyvalde Niklas Andersson som mötessekreterare och SD Vellinges Tommy Nilsson som mötesordförande

  Ett ovanligt stort antal medlemmar med intresse att engagera sig i kommunpolitiken, deltog vid årsmötet. Detta avslutades därför med en särskild informationsträff för dessa. Där annonserades bl.a. en utbildningsserie för nya SD-politiker i Ängelholms kommun, vilken kommer inledas under våren. Detta nytillkomna engagemang är välkommet och mycket viktigt inför 2018, då Sverigedemokraterna förväntas öka kraftigt i Ängelholms kommunval. Därför kommer många nya politiker behövas, som kämpar för Ängelholmarnas bästa utifrån ett Sverigevänligt perspektiv.

 • Kommunfullmäktige 30/1 2017

  Av patrik.ohlsson den 5 februari, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna debatterade Jim Brithéns interpellation om kommunala inköp av bostadsrätter till s.k nyanlända, vilket ju är ett beslut SD i Ängelholm överklagat till domstol och där avgörande ännu väntar. SD påminde även om negativ påverkan av bostadsmarknaden och gav exempel på där detta bekräftats i andra kommuner.

  Sverigedemokraternas motion om att ta bort s.k bussgropar behandlades. Sådana gropar finns i vägbanan på såvitt känt 2 ställen i tätorten. Argumenten för motionen var främst säkerheten för oskyddade trafikanter. Fotgängare och cyklister riskerar att missa groparna, och att då falla ner i dem, med svår personskada som följd. Argumenten mot motionen var att bussgroparna behövs för att hindra bilar att köra på bussgator. Det motargumentet avfärdades av SD med att det finns bussgator i kommunen utan bussgropar, där man trots karaktär av genomfartsled ändå inte har något större problem med bilar som kör olovandes. Votering begärdes inför beslutet, och utföll med 11 röster för motionen (EP stödde också motionen), 4 nerlagda (MP och L) och 36 emot (S, M, C, KD och de 2 vildarna).

  Fler intressanta ärenden fanns som t.ex. redovisning av långsiktigt säkrande av Ängelholms stränder, stöket i centrum och policy för medborgardialog. Det fanns här inga stora politiska skiljaktigheter, men Sverigedemokraterna var tydliga med att (i frågan om stöket i centrum) poängtera vikten av att budskapet sprids att även minderåriga bär individuellt ansvar för sina handlingar.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av patrik.ohlsson den 14 januari, 2017
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: