Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 27/6 2016

  Av patrik.ohlsson den 29 juni, 2016
  0
  0

  Av 2 motioner från M, biföll SD en och avslog en. Kommunfullmäktiges beslut följde SD’s. Avslogs gjorde motion om kötider till boenden på Ängelholms kommuns hemsida, efter votering 31-20 (SD vägmästare). Vi bedömde från SD’s sida att detta är information som är av rätt flexibel natur, varför det skulle bli svårt att alltid presentera korrekt information. Ibland är samtal bättre, där omständigheterna i det individuella fallet får avgöra vad det korrekta svaret skall bli. Däremot biföll SD den andra M-motionen om insatser för sportfiske/turistfiske.

  Sverigedemokraterna valde att avstå ställningstagande till budgetramar och kommunfullmäktigemål för 2017-2019, eftersom vi vill hålla öppet för eget förslag vid höstens budgetbeslut för samma period.

  I ärendet om plan för slutrapporten från den tillfälliga beredningen för strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad, poängterade Sverigedemokraterna vikten av vågbrytare och andra fasta hinder för att långsiktigt rädda stränderna, samt uttryckte en förhoppning om att länsstyrelsen framöver skulle bli en partner i frågan istället för som hittills en fiende.

  Genast före kommunfullmäktige höll kommunstyrelsen ett extra möte för att bl.a. behandla förslag om förhyrning av 24-48 lägenheter för asylsökande på Klockaregården. Förslaget röstades ner, och istället vann ett förslag om mer utspritt boende för asylanterna i kommunen. Sverigedemokraterna avslog förslaget om lägenheter på Klockaregården, och valde att ej delta i det andra beslutet. Med vår politik genomdriven på alla nivåer hade som bekant frågan inte varit aktuell, och bostäderna kunna användas för att korta de kommunala bostadsköerna.

  Länk till HD om boendefrågan för asylsökare.

 • Interpellation om kommunens förhållningssätt till anställda med politiska uppdrag

  Av patrik.ohlsson den 29 juni, 2016
  1
  0

  Vissa interpellationer önskar man att man aldrig behövt ställa. Detta är en sådan, men lika beklagligt som det är att den behöver ställas, lika viktigt är det att missförhållanden dras upp i ljuset.

  Sverigedemokraterna kommer aldrig acceptera demokratiska missförhållanden som gör det svårt eller obehagligt för medborgare att engagera sig politiskt, särskilt inte om de initieras av kommunalt anställda i chefspositioner.

  Interpellationen förväntas behandlas vid kommunfullmäktige den 29 augusti 2016.

  Klicka här för att läsa interpellationen:
  försättsblad

 • SD-besök på UK-dagarna

  Av patrik.ohlsson den 8 juni, 2016
  0
  0

  4-5 juni höll Sverigedemokraterna utvecklingskonferens i Västerås, för ca 800 deltagare. Från Ängelholm deltog vice ordförande Karin Jansson, Marie Wifralius, ledamot i Välfärdsnämnden samt Liselott Perlhagen, ersättare i myndighetsnämnden. Eftersom vi inte tillämpar kvotering i Sverigedemokraterna, kan konstateras att de 3 valdes för konferensen helt och hållet på egna förtjänta meriter.

  Från vänster Karin, Marie och Liselott. Foto: Nicholas Westrup

  Från vänster Karin, Marie och Liselott. Foto: Nicholas Westrup

  Under utvecklingskonferensen hölls ett stort antal workshops och föreläsningar, och gästade gjorde bl.a. Ian Wachtmeister och Roger Scruton

 • Nationaldagsfirande i Klippan

  Av patrik.ohlsson den 8 juni, 2016
  0
  0

  Ett tiotal sverigedemokrater från Ängelholm deltog i distriktets traditionsenliga nationaldagsfirande i Klippan den 6 juni.

  xxx

  Besökarna var så många att grillkorven tog slut. Foto: Johan Wifralius

  Vädrets makter var vänligt sinnade. Solen sken utan att det var för varmt. En trekamp anordnades som innehöll prickande av hink med boll, längdspottning av geléhallon och trixande med bokstäver så de bildade ett ord.

  Distriktets vice ordförande, tillika SD Ängelholms ordförande, Johan Wifralius, delar ut första priset, Foto Tommy Nilsson

  Distrikt Skånes vice ordförande, tillika SD Ängelholms ordförande, Johan Wifralius, delar ut första priset i trekampen. Foto Tommy Nilsson

  Inga tal, föreläsningar eller workshops denna dag, utan enbart mingel och firande av Sveriges dag.

  Glada SD-grabbar. Från vänster kommunalråd Michael Rosenberg (Helsingborg), Bengt Malmberg (Lund), distrikt Syds ordförande Jörgen Grubb (Malmö) och gruppledare Patrik Ohlsson (Ängelholm)

  Glada SD-grabbar. Från vänster kommunalråd Michael Rosenberg (Helsingborg), Bengt Malmberg (Lund), Distrikt Skånes ordförande Jörgen Grubb (Malmö) och gruppledare Patrik Ohlsson (Ängelholm). Foto: Johan Wifralius

 • Kommunfullmäktige 30/5 2016

  Av patrik.ohlsson den 4 juni, 2016
  0
  0

  Sverigedemokraterna deltog i interpellationsdebatten, där Jim Brithén (opolitisk) ställt några frågor till kommunalrådet Lars Nyander om kommunens kostnader för flyktingverksamheten. SD påminde om de långsiktiga kostnaderna, som följd av att gruppen nyanlända för lång framtid kommer ha särskilda behov och kan förväntas uppbära försörjningsstöd i högre grad än övriga invånare.

  Flera motioner behandlades. Genom vågmästarrollen avgjorde SD en av dem, och avgjorde även ett tilläggsyrkande i en annan.

  SD fällde motionen från Daniel Jönsson (M) om mätning av faktisk täckning för mobilt bredband, som beräknades kosta ca 200000 kr per år, med huvudsaklig motivering att vi inte kan se det som prioriterat i ett ekonomiskt kärvt läge, där kommunen kommer behöva vända på varje slant för att klara kärnverksamheterna på ett bra sätt.

  Även i ärendet om slutrapport gällande beredningsuppdraget för strategi för turistnäringen, valde SD att hålla hårt i kommunens pengar. Alla var överens om själva rapporthanteringen, men tvist uppstod om att avsätta 200000 kr för att arbetet skulle kunna komma igång tidigare. Vi resonerade att detta gäller en strategi och att sådana inte står och faller med om de tjuvstartas eller inte.

  Sverigedemokraterna godtog uppskjutandet av förändring av den politiska organisationen, bl.a. vad gäller hanteringen av äldrefrågorna. Inför kommande mandatperiod förutsätter vi dock att en förändring kommer ske. Mycket blev bra i den förändring som gjordes, men brister har också upptäckts längs vägen. SD är bl.a. öppna för idén om en renodlad äldrenämnd, men vill också se på andra alternativ inför kommande mandatperiod. Ett helhetsgrepp är viktigt.

  Efter politisk oenighet angående passage vid järnvägsstationen, nåddes till slut relativ enighet. Sverigedemokraterna, som inte fick delta i styrgruppen, ställde sig ändå bakom beslutet om snedställd gångbro. Det är billigare än en tunnel, som först var på tal, och är en lösning som provats i många andra kommuner.

  HD/NST skriver om mötet:
  För tidigt riva upp politisk organisation

  De flesta eniga om snedställd gångbro