Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Interpellation om återplantering

  Av patrik.ohlsson den 2 oktober, 2019
  0
  0

  Med anledning av den höga takten på nybyggnation i kommunen, främst tätorterna, och den negativa inverkan det får på grönstrukturen, har Sverigedemokraterna ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner. Interpellationen kan ses här.

 • Kommunfullmäktige 26 aug 2019

  Av patrik.ohlsson den 2 september, 2019
  0
  0

  Det kommer inte saknas ärenden av större allmänintresse framöver, men dagens kommunfullmäktigemöte var relativt avmätt. Den interpellation som gav mest debatt kom från S och berörde 2 händelser med dödlig utgång inom kommunens hemtjänst. Bra att sådana allvarliga händelser luftas i politikens högsta beslutande församling, men ingen, inte ens Sverigedemokraterna, har några mirakelförslag på hur sådana händelser med full säkerhet skall kunna undvikas. Politiken råder över att vi har rätt riktlinjer och rätt chefer, som i sin tur anställer rätt personal. Då kan riskerna minimeras, men tyvärr aldrig helt elimineras. Själva debatten handlade dock inte mycket om händelserna i sig eller hur sådana ytterligare skulle kunna förebyggas, utan om hur informationen gått (eller inte gått) i efterhand från ordförande för nämnden för omsorg och stöd till politikerna i nämnden.

  Det beslutsärende som gav mest diskussion var förmodligen ärendet om omdisponering av investeringsbudgeten, p.g.a. att bygget av den nya skolan på Villan blivit dyrare än beräknat. Sverigedemokraterna biföll förslagen till omdisponeringar, även om vissa av dem inte var särskilt önskvärda. Men någonstans måste pengarna tas ifrån och det är inte bra att politiken tas på sängen i efterhand, ställd inför faktum och bara har att betala för något oväntat. Det är heller inte första gången det händer vid den här sortens projekt. Därför lämnade Sverigedemokraterna in en protokollsanteckning om att politiken hädanefter bör vara mer delaktig vid den här sortens större byggprojekt, och t.ex få mer information längs vägen.

 • Kommunfullmäktige 24 juni 2019

  Av patrik.ohlsson den 26 juni, 2019
  0
  0

  2 ärenden av större principiell vikt, dock utan större politisk oenighet, beslutades under kvällen.

  Det ena av dessa ärenden gällde reviderad logotyp för Ängelholms kommun. Den hittillsvarande logotypen har varit plottrig och gjort sig dåligt i bl.a digitala medier. I samband med att den reviderade logotypen införs så kommer även en översyn ske av hur olika kommunala instanser marknadsför sig, så att alla använder kommunens logotyp istället för egna logotyper. Istället för att tvinga igenom den nya loggan så kommer man att fasa in den under ett år, för att på så vis slippa onödiga kostnader. Fasta material som t.ex dörrar och brunnslock som innehåller den gamla loggan, kommer dock inte att bytas ut förrän de tjänat sin levnadstid.

  Om den nya loggan kan man läsa här

  Det andra ärendet av större principiell vikt gällde ett nytt stadshus. Sverigedemokraterna förespråkade tidigt ett nytt stadshus, men det tog ett par år ytterligare innan politisk enighet nåddes. Efterhand som det nuvarande kommunhusets skick och status undersöktes mer i detalj, så framkom allt fler problem med att bevara det som kommunhus, och till slut översteg prislappen för renovering prislappen för nybyggnation. Det nya stadshuset planeras ligga på stationsområdet, på mark relativt nära järnvägen som är tillåten för kontorslokaler men inte för bostäder.

  Sverigedemokraterna la också 2 motioner i samband med mötet, dels en
  motion om införande av en policy mot klotter och olaga affischering, dels en
  motion om införande av en synpunkts- och felanmälningsapp.

  Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun önskar alla läsare en skön och avkopplande sommar!

 • Motion om införande av synpunkts- och felanmälningsapp

  Av patrik.ohlsson den 24 juni, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har idag den 24 juni 2019 lämnat in en motion om att införa en synpunkts- och felanmälningsapp. För att läsa motionen, klicka här.

 • Motion policy klotter och olaga affischering

  Av patrik.ohlsson den 24 juni, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har idag den 24 juni 2019 lämnat in en motion om att införa en policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun. För att läsa motionen, klicka här.