Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 62

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • KF-möte 18/12

  Av Admin den 20 december, 2006
  0
  0

  Detta möte inleddes med ett stämningsfullt och förstklassigt Luciatåg med elever från Ängelholms musikskola, följt av utdelanden av utmärkelser och hedranden av avgående ledamöter. Själva mötet hade som viktigaste punkt valet av ledamöter till nämnder och styrelser, men valberedningarnas förslag klubbades igenom helt utan invändningar. Efter mötet samlades ledamöter och nämnd-representanter till julbord i Nilssons skafferi.

  Sverigedemokraterna i Ängelholm kan nu summera sitt första år och vi ser med tillförsikt fram emot 2007, då vi förväntar oss att öka vår aktivitetsnivå i fullmäktige, efterhand som vi samlar nya idéer och förbättrar vår kännedom kring rutinerna.

  Vi önskar partivänner, fullmäktigekollegor och alla andra en God Jul och ett Gott Nytt år.

 • Tolkproblem…

  Av Admin den 17 december, 2006
  0
  0

  Insändare inskickad till NST i början av december 2006, ej publicerad i NST:

  Tolkproblem och andra (språk)problem

  Inledningsvis vill jag hänvisa till två olika men ofta besläktade begrepp: 1. Demagogi: En demagog ljuger i allmänhet inte men utelämnar medvetet väsentliga fakta. 2. Hyckleri: En hycklare är medvetet enögd och ser endast åt vänster eller höger.

  Tänk själva efter och analysera gärna olika uttalanden och ordval med beaktande av ovan relaterade men tyvärr ofta förekommande beteenden. Några exempel:

  I media finns oftast inga vänsterextremister, bara aktivister. Däremot finns inga höger-aktivister. AFA är t.ex. trots sitt våldsamma beteende, påminnande om 30-talets nazistiska stöttrupper, bara aktivister.

  Björn Söder har tydligen i Region Skåne föreslagit att tolktjänster skall få finnas men utan att kostnaden skall belasta skattebetalarna. Han blir genast attackerad från flera håll, varvid det avkortat heter att han vill förbjuda tolktjänster. Vad beror detta på? Se inledningen! Uno Aldegren (s) har i ett inlägg jämfört Sd med 30-talets Tyskland. Aldegren vet mycket väl att hans eget parti länge har stöttat sig på kommunister (s.k. vänsterpartister) med massmordsförflutet och S har t.o.m. haft sådana ”överlöpare” som ministrar. Hur skulle det låta om moderaterna tog till sig några ”omvända” nazister eller Pinochetanhängare? S tar heller inte till några brösttoner gentemot AFA. Aldegren har t.o.m. en partikamrat, Pierre Schori, som är hedersmedborgare hos Fidel Castro. Jämför med inledningen. Däremot yttrade Aldegrens partikamrat i Tyskland, f.d. kansler Gerhard Schröder, för några år sedan följande: ”Det som kännetecknar ett folk är ett gemensamt språk samt gemensamma värderingar”. Är Schröder rasist?

  Det vore på sin plats att undersöka om länder som Frankrike, England m.fl. håller kostnadsfria tolkar till sina medborgare och/eller distribuerar valinformation på 10 olika språk till sina medborgare. DO:s Å. Wilhelmsson jämför kravet på att patienten själv skall stå för tolkkostnaden med att kasta ut patienten från Öresundsbron. Är det med sådana argument han skrämmer bort Sd-sympatisörer? DO skall ju motverka diskriminering. Vad sysslade DO med när Juridikum i Uppsala kvoterade in 10% invandrare för några år sedan? Två etniska svenskar med toppbetyg blev av denna anledning snuvade på sin utbildning och fick även skadestånd för detta. Jämför med inledningen!

  Riksdagen har med stöd av de nuvarande allianspartierna stiftat en lag som säger att endast minoriteter kan bli diskriminerade. En somalier kan i princip diskriminera en etnisk svensk men lagen tolkar det inte som diskriminering eftersom svensken inte tillhör en minoritet. Vem hjälper vem att diskriminera vem i Sverige? En SSU-medlem, Martin Tunström, hävdar med hänvisning till en skrift av nationalekonomen Jan Ekberg att invandringen mer eller mindre är en ekonomisk framgång. Tunström förtiger däremot att det finns en omfattande utredning ”Mångfald eller välfärd” författad av en annan nationalekonom, som redovisar helt andra, för Tunström opassande siffror. Detta kanske beror på att utredningen av något skäl (vilket?) saknas på många stadsbibliotek. Tunström går tillbaka 50 år i tiden. Han borde kanske intervjua de arbetskraftsinvandrare som kom för ca 20-50 år sedan och som fick vara vänliga att avlägga språktester innan de blev svenska medborgare och betala igen för kost och logi för perioden innan de fick arbete. Idag blir man av någon anledning svensk medborgare utan språktest. Kan det bero på att vissa partier ser denna kategori som presumtivt ”rätt-tänkande” valboskap? Jämför med inledningen!

  Niclas Karlsson i Landskrona hävdade nyligen med rätta att Landskrona inte längre tar emot några asylanter. Av någon anledning glömde han att informera om anhöriginvandringen, som i Sverige omfattar fler personer än asylmottagandet. Jämför igen med inledningen!

  Läsarna bör fundera över vilka som håller sig med flest dolda agendor och dolda budskap. Desperata metoder och uttalanden vittnar om att man har dåligt ”på fötterna” och detta slår så småningom tillbaka.

  Bertil Andersson

 • Partimedlemsmöte 4/12

  Av Admin den 13 december, 2006
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm anordnade på måndagskvällen den 4 december ett möte för partimedlemmarna i Nordvästra Skåne. Mötet hölls i Ängelholms stadsbibliotek (Torgrummet).

  En liten men väl representerad skara från hela 6 kommuner, anslöt till mötet, som inleddes av Sd Ängelholms Patrik Ohlsson strax efter kl 19. Upplägget var enkelt och efter att mötesdeltagarna givit en kort presentation av sig själva, fortsatte Patrik med att berätta om partiverksamheten i Ängelholm och erfarenheterna däromkring. Därefter följde kaffe med fika och trevligt samkväm mellan de församlade medlemmarna.

  Detta var det första formella medlemsmötet sedan Sverigedemokraternas Ängelholmsavdelning bildades. Partimedlemsmöten planeras att framöver hållas ca 2 gånger om året.

 • KF-möte 27/11

  Av Admin den 28 november, 2006
  0
  0

  Måndagskvällens KF-möte bestod av 23 punkter av vitt skilda slag. Mötet tog knappt 4 timmar. Mycket debatt blev det bl.a. kring Centerpartiets förslag att garantera alla över 75 år trygghetslarm, till kommunens nettopris. Sd höll i princip med om de argument som lades emot motionen av bl.a. socialnämndens ordförande Rune Johansson (m). Bl.a. finns redan en tydlig riktlinje om att pröva äldres ansökningar om trygghetslarm välvilligt, och då kan man undra vad en bindande, generell garanti skulle kunna tillföra? De äldres trygghet är en mycket viktig fråga, men åtgärder måste väljas och vidtas med omsorg och eftertanke.

  Den punkt som för kvällen kom att bli den kanske allra intressantaste för Sd’s del, var punkt nr 17: ”Avtal med Almviken Ängelholm AB i anslutning till detaljplan för kvarteret Lotsen 15”. Kvarteret i fråga ligger i Skälderviken, på mycket attraktiv mark. Vi hade först inte för avsikt att engagera oss djupare i frågan, utan var inne på att bifalla KS förslag till godkännande av det upprättade förslaget till exploateringsavtal med Almviken Ängelholm AB. I pausen förekom dock en del partiöverskridande diskussioner kring detta, med den huvudsakliga innebörden att det berörda objektet verkade säljas alltför billigt. Vi följde sedan noga debatten där främst Eva Wahlgren (v) framförde argument och ifrågasättande av kommunens motivation till pris för objektet, och bl.a. Hans Wallmark (m) och Byggnadsnämndens ordförande Calle Gudmundsson (c) försvarade KS ställningstagande. Herrarnas motivation övertygade inte Patrik och Dan, som enigt signalerade ”tumme ner” till varandra, när det kom till votering. V, Mp, Spi och Sd röstade tillsammans med en ensam kristdemokrat emot KS beslut, för återremittering av ärendet. Tyvärr räckte inte den opposition som mobiliserats emot förslaget, utan resultatet blev 8 röster emot, 7 röster nedlagda och 36 röster för KS förslag. För återremiss hade 17 röster krävts (1/3). Debatten som föregick omröstningen var dock mycket intressant och det kändes viktigt att ärendet fick vädras i KF.

  Mötet avslutades med röstning till Kommunförbundet. Sverigedemokraternas valsedel, toppad av Björn Söder, fick därmed 2 röster från Ängelholm.

  För övriga punkter hänvisas till Kommunfullmäktiges protokoll, som efter justeringens godkännande kommer finnas tillgängligt på Ängelholms kommuns hemsida

  Sd i Ängelholm har som bäst börjat diskutera ämnen till egna initiativ i kommunfullmäktige, men vi återkommer när vi formerat oss i litet mer detalj kring dessa.

 • Budget

  Av Admin den 18 november, 2006
  0
  0

  Måndagen den 20 november höll kommunfullmäktige sammanträde om kommunens budget för år 2007 (samt förslag för 2008 och 2009). Alla partier var överens om det mesta i budgetberedningens förslag, men socialdemokraterna lade ett kompletterande förslag om ca 22 miljoner kronor extra till skola och vård, vilket skulle finansieras med en 40 öres skattehöjning. Även Miljöpartiet lade fram en egen budgetkomplettering med lite blygsammare förslag, inkl. 18 öres skattehöjning.

  Sverigedemokraterna lade inte fram något eget detaljförslag till komplettering för 2007 års budget, vilket beror på att vi inte känner att vi hunnit skaffa tillräcklig insikt i behovsbilder och möjligheter till finansiering. Vi anser att det är bättre att ligga lågt, tills vi varit med ett tag och hunnit samla på oss den kunskap och erfarenhet som krävs för att lägga välgrundade förslag i komplexa frågor som t.ex. budgeten.

  Socialdemokraternas förslag (se ovan) ligger annars väl i linje med vad vi skulle kunna tänka oss. Skola och vård har vi ju från början pekat ut som 2 av Sd’s allra viktigaste prioriteter. Den stora frågan gäller finansieringen av förslaget. Skattehöjningar har alltid en hämmande effekt på hushållens ekonomi och kommunens attraktivitet i stort, och bör därför enbart vara en sista utväg för att möjliggöra de högsta prioriteterna. Huvudskälet till att Sd inte ställer sig bakom det socialdemokratiska förslaget, trots att vi ser förtjänster i det, är att vi känner tvivel om att den nämnda skattehöjningen på 40 öre vore det bästa sättet att finanisera förslaget på.

  Under budgetdebatten presenterade Patrik Ohlsson en kortfattad version av Sd’s syn enligt ovan. Anförandet var Patriks debut i talarstolen. Hans Wallmark (m) begärde senare ordet och började då med att att litet kärvt konstatera att Sverigedemokraterna nu fanns i Ängelholms kommunfullmäktige för första gången. Efter att ha sagt några berömmande ord om att Patrik höll ett respektfyllt och artigt anförande, gick han vidare med kritik där han uppmanade Sd att välja sida.

  Patrik valde att inte begära replik, men kommenterar i efterhand:
  ”Jag är helt enkelt väldigt ovan vid muntlig debatt och jag lyckades inte finna någon bra replik tillräckligt snabbt. Wallmarks kritik hade dessutom en del fog, för självklart bör ju varje parti ta tydlig ställning. Jag kunde i mitt anförande varit tydligare med att vårt ställningstagande för KS (Kommunstyrelsens) förslag mest berodde på försiktighetsprincipen. Det kändes för djärvt att ställa sig bakom en skattehöjning det första vi gör i KF (Kommunfullmäktige), och dessutom fanns ju vissa förbättringar som gick i vår viljeriktning även i KS förslag. Om ett år är läget annorlunda och när det då gäller 2008 års budget så kommer Sd antingen att lägga eget förslag till förändringar av budgetberedningens förslag, eller med all önskvärd tydlighet lägga en självständig och tydlig motivering till varför vi stödjer ett förslag från annat/andra partier”.

  Fotnot1: KS förslag = Det förslag som stöddes av den borgerliga majoriteten och Spi, och som Sd också anslöt sig till.

  Fotnot2: En skattehöjning på 40 öre skulle innebära ca 2500 kr per år för en familj med 2 genomsnittliga heltidsinkomster (enligt beräkning som presenterades i Helsingborgs Dagblad den 27 oktober 2006).