Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 62

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • KF-möte 23/4 -07

  Av Admin den 25 april, 2007
  0
  0

  Mötet inleddes med att Patrik Ohlssons interpellation om klotter besvarades av tekniska nämndens ordförande Göran Larsson (m), som redogjorde för rutinerna kring klotterhanteringen. Patrik äntrade sedan talarstolen och tackade för svaret. Redogörelsen från Göran Larsson var utförlig och tillfredställande. Inga tvivel behöver hysas om att rutiner finns och att kommunen tar problemet seriöst, men vidare frågor skulle förstås kunna ställas ang. i vilken grad rutinerna fungerar tillfredsställande i praktiken. Mycket av klottret sker dock på egendom som inte tillhör kommunen och då ligger det oftast utom kommunens saneringsansvar.

  Interpellationen handlade ju enbart om klottret ur ett saneringsperspektiv, men Patrik avslutade sitt anförande med att belysa klotterproblemet ur ett bredare perspektiv, där ju fokus bör sättas icke minst på de ungdomar som klottrar. Många kommuner har vidtagit handlingsplaner mot klotter och skadegörelse och Sd kan tänka sig att Ängelholm kan behöva göra likadant. Vi utesluter inte att vi kan återkomma till frågan framöver. Interpellationen fick färsk aktualitet, då bl.a. Munkaskolan i Munka-Ljungby tidigare under dagen utsatts för omfattande skadegörelse, bl.a. genom grovt och hotfullt klotter.

  2006 års årsredovisning för Ängelholms kommun gav en 2 timmar lång debatt, som visserligen i hög grad även berörde en mängd aktuella frågor. Sd gjorde dock inga inlägg, mycket beroende på att vi inte var politiskt aktiva under den tid diskussionen gällde. Vi noterade att de stora ekonomiska frågorna verkar vara desamma för 2006 som 2007.

  Sverigedemokraterna gick emot förslaget om att höja avgifter för hemsjukvård och att omfatta fler som idag inte betalar avgiften. Det handlar om en avgift på 100 kr som man ville höja till 150 kr och som endast berör ca 150 personer. Dels handlar detta om mycket låga intäkter för kommunen, dels drabbar höjningen gamla och sjuka. De behov som avgiftshöjningen var tänkta att täcka, borde kunna finansieras på bättre sätt. Förslaget gick dock igenom, eftersom endast S och Mp gick på samma linje som Sd.

  De 4 allianspartiernas motion om att komplettera föreningars drogpolicy med program mot mobbning och utslagning, röstades igenom enhälligt. Drogpolicyn ligger redan idag till grund för utbetalning av kommunala bidrag till föreningslivet. Inom Sd tycker vi denna motion är förträfflig både i sin idé och utformning, och ett tydligt steg i rätt riktning för att våra unga ska må bättre.

 • KF-möte 26/3 -07

  Av Admin den 27 mars, 2007
  0
  0

  Medan kommunfullmäktige i grannkommunerna titt som tätt ställer in sina möten i brist på ärenden, råder andra förhållanden i Ängelholm. Ärendelistan är alltid full och debattviljan stor bland alla de 9 partierna, d.v.s. de 7 riksdagspartierna, Spi och Sd.

  Marsmötet tog ca 4 timmar och präglades av ärenden som ofta inte hade ett enkelt ja/nej-svar, åtminstone inte för ett mittenparti som Sd. Därtill framkom i vissa ärenden nya uppgifter under mötets gång som påverkade våra beslut. En motion omformulerades t.o.m. under mötets gång, vilket man förstås kan ifrågasätta korrektheten i. När osäkerheter av nämnda sorter uppstår, är det mycket besvärande att sittordningen i fullmäktige inte är partivis, eftersom det uppstår behov av snabbkommunikation med partifränden. Tyvärr röstades just en sådan sittordningsmotion ner i höstas.

  En tung fråga för kvällen var införandet av kommunalt vårdnadsbidrag. Regeringen håller som bäst på att återinföra möjligheten för kommuner att ansöka om detta och som väntat är de borgerliga partierna lyriska för Ängelholms del. Frågan har många aspekter, både positiva och negativa, och sverigedemokrater har röstat lite olika i olika kommuner när frågan kommit upp. Sd Ängelholm valde att vara kritiska och yrkade på avslag. Patrik Ohlsson anförde från talarstolen bl.a. argumenten att vårdnadsbidraget riskerar att bli en rikemansfrihet, att barns sociala fostran i miljöer där andra barn än syskon finns är mycket viktig, samt att den vårdande föräldern i många fall kan få problem vid återinträdet på arbetsmarknaden. Som väntat slog dock den borgerliga viljan igenom i beslutet.

  Ett medborgarförslag om utökad belysning på Kungsgården gav en lång och bitvis het debatt. Tekniska nämnden hade pekat på stora kostnader, vilket Sd hade kunnat tänka sig att lita på, men eftersom motionen formulerades som en begäran om prisutredning av frågan, så ställde vi oss positiva till den. Prislappen är trots allt avgörande för ett beslut och medborgarförslaget tog upp en såpass viktig fråga att en prisutredning ansågs motiverad. Det blev dock avslag på motionen.

  Efter att Patrik Ohlsson givit bifall till kostnadsutredning av belysningsmotionen, angreps han av kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (m), som ansåg att Sverigedemokraterna bara gick upp i talarstolen för att yrka bifall för än den ena, än den andra kostnadskrävande extravagansen. Det var en hård och omotiverad bredsida, där man kunde ana attityd snarare mot Sd som parti, än mot själva frågan hon kritiserade oss för. Sd har inte på något sätt nappat hämningslöst på alla dyra utsvävningar som föreslagits under mötena. I den aktuella frågan handlade det endast om att vi ville se en prislapp, för att kunna avgöra ett senare beslut. Det klargjorde Patrik för andra gången, i sitt bemötande av Åsa Herbsts kritik.

  Dessförinnan yttrade företrädare för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet oväntat skarp kritik emot Åsa Herbsts uttalande, främst emot tonen som de (liksom vi) upplevde som negativ särbehandling av Sverigedemokraterna. I pausen märktes ytterligare stöd från företrädare för andra partier. Vi tackar givetvis för allt stöd, men är nog allra gladast för att den goda tonen folkvalda politiker emellan har så högt värde här i Ängelholm, att man skrider till försvar t.o.m. över partigränserna när så anses motiverat.

 • S-marschen igen

  Av Admin den 11 mars, 2007
  0
  0

  Yttrande av Sd Ängelholms ordförande Patrik Ohlsson:

  På förekommen anledning, främst en artikel om marschen som Anders Davidsson skriver i NST 11/3, skall ett par saker klargöras.

  Jag upprepar Sd Ängelholms fördömande av marschen. Det som kunde blivit en hedervärd manifestation mot en av det moderna samhällets farsoter – rasismen – blev istället en demonstration mot hur Ängelholmarna röstade i valet 2006. Vi tycker det luktar förakt för demokratin och vi måste självklart bemöta händelser som denna när de riktas emot vårt parti. Så har nu skett och så kommer ske igen i framtiden, om det blir aktuellt igen. Vi beklagar djupt att politiska protestaktioner av vissa verkar anses viktigare än debatt här i Ängelholm.

  Den andra sidan av myntet är demonstranternas självklara rätt att marschera mot precis vad de vill, oavsett om Sd eller någon annan tycker det är bra eller dåligt. Det är tråkigt att polisbeskydd skall behövas för att skydda människor som uttrycker sina politiska åsikter. Fråga oss inom Sd, vi känner till problemet mycket väl. De motdemonstranter som tydligen fanns på plats i en liten skara, har ingen koppling till Sd. De gjorde rätt i att hålla sig lugna, men ännu bättre hade varit om de stannat hemma helt och hållet.

  Anders Davidsson försöker sammankoppla Sd’s 2 mandat med främlingsfientligt klotter runtom i Ängelholm. Jag har nästan lust att svara att… javisst, vi brukar skicka ut våra äldre sympatisörer med tuschpennor lite då och då eftersom vi yrkesverksamma småbarnsföräldrar inte har tid… men insinuationen är för gemen för att skämtas bort.

  Det syns såväl extremnationalistiskt som vänsterextremt klotter lite överallt i kommunen. En gissning av mindre djärv art är att ”osnutna ungar” utan koppling till vare sig Sd, Vänsterpartiet eller något annat parti, ligger bakom denna typ av vandalisering.

  Slutligen:
  Sd fördömer politiskt våld och beklagar djupt vandaliseringarna och den attack mot SSU’s lokal som skedde för något år sedan. De politiska partierna signerade ett upprop med anledning av händelsen och där hade Sd också skrivit under, om vi bara hade funnits som lokalt parti då. Misshandeln av en av SSU’s flygbladsutdelare är givetvis fruktansvärd. Jag har själv delat ut flygblad och emellanåt känt oron för vad de galningar kan ställa till med, som tar politik som slagträ för sina aggressioner.

 • Brev

  Av Admin den 10 mars, 2007
  0
  0

  Under denna rubrik presenteras brev och insändare, både sådana som publicerats och som refuserats. De senare förväntas överväga, men här är en fristad för det fria ordet, som tidningarna av ena eller andra orsaken väljer att inte publicera.

 • Zlatan

  Av Admin den 10 mars, 2007
  0
  0

  Svar till Hans Wallmark 070309 ang. diskussion om Zlatans svenskhet, efter att en Ekot-reporter förvrängt uttalanden från Mattias Karlsson (sd). Svaret skickat till insändar-redaktionen på Helsingborgs Dagblad, och
  publicerad
  tisdagen den 13 mars 2007 under ”Min mening”, men med den kursiva texten borttagen.

  Relaterade länkar: Zlatan och jag
  Svenskheten och hycklarnas parad

  Tänk hur enkelt det är att dramatisera en bagatell. Har man, som t.ex. Ekot-reportern och Hans Wallmark, talets och skriftens gåva så är det ännu lättare. Då kan t.ex. en åsikt om vad som är ”typiskt svenskt” plötsligt vara samma sak som en åsikt om vem som är ”riktig svensk”. Så skapas propaganda, och det kunde inte gjorts bättre ens i det gamla DDR. Mattias Karlsson (sd) har en egen version av intervjun och de svar han gav, vilket finns tillgänglig på Sdkurirens hemsida under rubriken ”Zlatan och jag”.

  Ang. din fråga så är väl en bra gissning att näst på tur att pekas ut är en sverigedemokrat. Det är ju hela tiden mot oss som drevet riktas, men denna gång har ämnet för hetsen mot Sd blivit milt sagt löjeväckande. När man skalat av retoriken ser man ju att ämnet för stormen i vattenglaset är svenskhetens vara eller icke vara i Zlatans kroppsspråk!

  Den ende som verkar ha önskan att sortera in människor i kategorier, är ju reportern bakom reportaget. Det är han som ställer frågan om Mattias Karlssons personliga åsikt om Zlatan. När han inte lyckas få det svar han önskar så försöker han skapa ett monster av de högst rimliga svar som Mattias ger. Det är ett billigt men vanligt propagandatrick bland journalister och extremt svårt att värja sig emot, även om man lyckas ge bra svar i en intervju.

  Överhuvudtaget har jag svårt att se vad som är så upprörande med Mattias uttalande kring Zlatans kroppsspråk. Är det inte så att sydeuropéer allmänt och med viss rätt brukar förknippas med ett yvigare kroppsspråk än svenskar? Ligger det något ont eller rasistiskt i en uppfattning om en sådan trivial sak?

  Avslutningsvis: Zlatan har vid upprepade tillfällen tidigare utsatts för riktigt grov satir i program på Svt och TV4, där man raljerat kring hans sätt att uttrycka sig. Det har ofta varit plumpt och elakt, utan glimten i ögat. Då reagerade ingen, trots att det fanns goda skäl.

  Det silas mygg men sväljs kameler. DET är nog typiskt svenskt, tyvärr.

  Patrik Ohlsson, Ordförande i Sd Ängelholm