Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 78

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Årsmöte

  Av Admin den 5 februari, 2007
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm höll sitt första årsmöte den 31/1. Mötet valde en styrelse med 5 ledamöter. Kommunfullmäktigeledamoten Patrik Ohlsson valdes till ordförande. Föreningens namn bestämdes, enligt partistadgarna om namnstandard för kommunföreningar, till ”Sverigedemokraterna Ängelholm”.

 • KF-möte 29/1 -07

  Av Admin den 5 februari, 2007
  0
  0

  Årets första kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 29 januari. Patrik Ohlsson gick upp i talarstolen som andre talare av totalt 7, när ett medborgarförslag ang. biogasdrift av stadsbussarna kom upp till debatt. Patrik betonade vikten av att Ängelholm tar sitt ansvar när det gäller att driva kollektivtrafiken med miljövänliga, icke-fossila bränslen och att den nuvarande dieseldriften bör ersättas snarast möjligt. Alla talare vurmade för biogasen som drivmedel, men Tekniska nämnden pekade på svårigheter, främst bristen på tillgång. KS förslag om att betrakta medborgarförslaget som besvarat av yttranden från Skånetrafiken och Tekniska nämnden, röstades igenom enhälligt. Frågan om stadsbussarnas drivmedel kommer troligen att väckas igen framöver, ev. av Sverigedemokraterna.

  Det kom till 2 voteringar ang. detaljplanen för Havsbaden, den första om att bryta loss trafikfrågorna för senare avgörande, den andra om detaljplanens godkännande. I den första voteringen röstade Sd för en utbrytning (d.v.s. emot KS förslag) tillsammans med Spi, V och Mp. I den andra voteringen röstade samma partier, liksom även S, emot detaljplanens godkännande. Detaljplanen blev dock godkänd med rösterna 29-20 (1 nedlagd, 1 vakant). Sd reserverade sig emot beslutet.

 • KF-möte 18/12

  Av Admin den 20 december, 2006
  0
  0

  Detta möte inleddes med ett stämningsfullt och förstklassigt Luciatåg med elever från Ängelholms musikskola, följt av utdelanden av utmärkelser och hedranden av avgående ledamöter. Själva mötet hade som viktigaste punkt valet av ledamöter till nämnder och styrelser, men valberedningarnas förslag klubbades igenom helt utan invändningar. Efter mötet samlades ledamöter och nämnd-representanter till julbord i Nilssons skafferi.

  Sverigedemokraterna i Ängelholm kan nu summera sitt första år och vi ser med tillförsikt fram emot 2007, då vi förväntar oss att öka vår aktivitetsnivå i fullmäktige, efterhand som vi samlar nya idéer och förbättrar vår kännedom kring rutinerna.

  Vi önskar partivänner, fullmäktigekollegor och alla andra en God Jul och ett Gott Nytt år.

 • Tolkproblem…

  Av Admin den 17 december, 2006
  0
  0

  Insändare inskickad till NST i början av december 2006, ej publicerad i NST:

  Tolkproblem och andra (språk)problem

  Inledningsvis vill jag hänvisa till två olika men ofta besläktade begrepp: 1. Demagogi: En demagog ljuger i allmänhet inte men utelämnar medvetet väsentliga fakta. 2. Hyckleri: En hycklare är medvetet enögd och ser endast åt vänster eller höger.

  Tänk själva efter och analysera gärna olika uttalanden och ordval med beaktande av ovan relaterade men tyvärr ofta förekommande beteenden. Några exempel:

  I media finns oftast inga vänsterextremister, bara aktivister. Däremot finns inga höger-aktivister. AFA är t.ex. trots sitt våldsamma beteende, påminnande om 30-talets nazistiska stöttrupper, bara aktivister.

  Björn Söder har tydligen i Region Skåne föreslagit att tolktjänster skall få finnas men utan att kostnaden skall belasta skattebetalarna. Han blir genast attackerad från flera håll, varvid det avkortat heter att han vill förbjuda tolktjänster. Vad beror detta på? Se inledningen! Uno Aldegren (s) har i ett inlägg jämfört Sd med 30-talets Tyskland. Aldegren vet mycket väl att hans eget parti länge har stöttat sig på kommunister (s.k. vänsterpartister) med massmordsförflutet och S har t.o.m. haft sådana ”överlöpare” som ministrar. Hur skulle det låta om moderaterna tog till sig några ”omvända” nazister eller Pinochetanhängare? S tar heller inte till några brösttoner gentemot AFA. Aldegren har t.o.m. en partikamrat, Pierre Schori, som är hedersmedborgare hos Fidel Castro. Jämför med inledningen. Däremot yttrade Aldegrens partikamrat i Tyskland, f.d. kansler Gerhard Schröder, för några år sedan följande: ”Det som kännetecknar ett folk är ett gemensamt språk samt gemensamma värderingar”. Är Schröder rasist?

  Det vore på sin plats att undersöka om länder som Frankrike, England m.fl. håller kostnadsfria tolkar till sina medborgare och/eller distribuerar valinformation på 10 olika språk till sina medborgare. DO:s Å. Wilhelmsson jämför kravet på att patienten själv skall stå för tolkkostnaden med att kasta ut patienten från Öresundsbron. Är det med sådana argument han skrämmer bort Sd-sympatisörer? DO skall ju motverka diskriminering. Vad sysslade DO med när Juridikum i Uppsala kvoterade in 10% invandrare för några år sedan? Två etniska svenskar med toppbetyg blev av denna anledning snuvade på sin utbildning och fick även skadestånd för detta. Jämför med inledningen!

  Riksdagen har med stöd av de nuvarande allianspartierna stiftat en lag som säger att endast minoriteter kan bli diskriminerade. En somalier kan i princip diskriminera en etnisk svensk men lagen tolkar det inte som diskriminering eftersom svensken inte tillhör en minoritet. Vem hjälper vem att diskriminera vem i Sverige? En SSU-medlem, Martin Tunström, hävdar med hänvisning till en skrift av nationalekonomen Jan Ekberg att invandringen mer eller mindre är en ekonomisk framgång. Tunström förtiger däremot att det finns en omfattande utredning ”Mångfald eller välfärd” författad av en annan nationalekonom, som redovisar helt andra, för Tunström opassande siffror. Detta kanske beror på att utredningen av något skäl (vilket?) saknas på många stadsbibliotek. Tunström går tillbaka 50 år i tiden. Han borde kanske intervjua de arbetskraftsinvandrare som kom för ca 20-50 år sedan och som fick vara vänliga att avlägga språktester innan de blev svenska medborgare och betala igen för kost och logi för perioden innan de fick arbete. Idag blir man av någon anledning svensk medborgare utan språktest. Kan det bero på att vissa partier ser denna kategori som presumtivt ”rätt-tänkande” valboskap? Jämför med inledningen!

  Niclas Karlsson i Landskrona hävdade nyligen med rätta att Landskrona inte längre tar emot några asylanter. Av någon anledning glömde han att informera om anhöriginvandringen, som i Sverige omfattar fler personer än asylmottagandet. Jämför igen med inledningen!

  Läsarna bör fundera över vilka som håller sig med flest dolda agendor och dolda budskap. Desperata metoder och uttalanden vittnar om att man har dåligt ”på fötterna” och detta slår så småningom tillbaka.

  Bertil Andersson

 • Partimedlemsmöte 4/12

  Av Admin den 13 december, 2006
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm anordnade på måndagskvällen den 4 december ett möte för partimedlemmarna i Nordvästra Skåne. Mötet hölls i Ängelholms stadsbibliotek (Torgrummet).

  En liten men väl representerad skara från hela 6 kommuner, anslöt till mötet, som inleddes av Sd Ängelholms Patrik Ohlsson strax efter kl 19. Upplägget var enkelt och efter att mötesdeltagarna givit en kort presentation av sig själva, fortsatte Patrik med att berätta om partiverksamheten i Ängelholm och erfarenheterna däromkring. Därefter följde kaffe med fika och trevligt samkväm mellan de församlade medlemmarna.

  Detta var det första formella medlemsmötet sedan Sverigedemokraternas Ängelholmsavdelning bildades. Partimedlemsmöten planeras att framöver hållas ca 2 gånger om året.