Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 80

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Sverigedemokraterna i Ängelholms kommunfullmäktige!!!

  Av Admin den 26 september, 2006
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm riktar ett stort tack till de Ängelholmare som röstade på Sverigedemokraterna i ett eller flera av de 3 valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. I kommunfullmäktigevalet fick vårt parti 1219 röster, vilket motsvarar 5.1% av rösterna och ger oss 2 mandat. Mer specifikt fick vi 4.9% i den södra valkretsen vilket gav 1 mandat, och 5.3% i den norra valkretsen vilket också gav 1 mandat.

  Våra valda till kommunfullmäktige:

  Ordinarie ledamöter:
  Patrik Ohlsson
  Dan Andersson

  Ersättare:
  Axel Schneider
  Magnus Olofsson

  Kommunvalsedelns första namn Patrik Ohlsson erhöll 95 personröster, varav de 54 som kom från den norra valkretsen gjorde honom till en av totalt 10 personvalda ledamöter i kommunfullmäktige. Patriks kommentar: ”För mig personligen känns det verkligen som lingonet på moset, ovanpå de redan stora framgångar jag fått uppleva tillsammans med partiet.”

  För källor till ovanstående uppgifter, klicka på:
  Sverigedemokraternas resultat i Ängelholms kommunval

  Vad händer nu?

  Under en tid framöver kommer vi att ha mycket att lära, eftersom ingen av oss ägnat sig åt praktisk politik tidigare. Vi kommer härnäst att lägga upp en handlingsplan för partiets regelbundna verksamhet och vi kommer även att bilda förening. Vi kommer efterhand att utveckla vårt partiprogram till att innehålla många konkreta förslag, samt aspekter på deras genomförande, tidplan, finansiering o.s.v.

  Vårt kanske mest långsiktiga mål, som sträcker sig i första hand fram till nästa ordinarie val år 2010, är att skaffa fler partimedlemmar i kommunen och även att engagera fler ängelholmare aktivt i Sverigedemokraterna. Vi ser en stor chans till ytterligare kraftiga framgångar för partiet i kommande val, och vi måste då ha styrkan att kunna matcha sådana valresult även kommunalt. En strategi för att uppfylla denna vision kommer att diskuteras och utvecklas.

  Den 6:te november sammanträder det nya kommunfullmäktige och vi tar då plats för första gången. Då börjar en utmaning som vi ser mycket fram emot.

 • Valarbetesrapport

  Av Admin den 11 september, 2006
  0
  0

  Sedan vår Ängelholmsavdelning tog form i våras, har vi täckt majoriteten av kommunens hushåll med information i 2 omgångar – för hand.

  I den första omgången, som sträckte sig ungefär mellan mars och juni, delades ett antal olika flygblad ut. I den andra omgången, som startade i mitten av augusti och nu är i det närmaste avslutad, delades vår valtidning ut.

  Sverigedemokraterna saknar tyvärr valstuga i Ängelholm inför årets val, vilket beror på bristande resurser både ekonomiskt och personellt. Vi har främst prioriterat brevlådesutdelningen av information till hushållen, och där har vi lyckats minst lika väl som de etablerade partierna.

  Vi är i sluttampen av valrörelsen och mycket handlar nu om att hålla koll på våra valsedlar i vallokalerna. Till skillnad från i bl.a. Malmö och Helsingborg, har vi ännu inte kunnat dokumentera valfusk och försnillande av partiets valsedlar här i Ängelholm, men vi är mycket vaksamma. Ev. förekommande valbrottslighet riktad mot vårt parti kommer att beivras och polisanmälas.

  Våra valkuvert med röstsedlar delades ut den 4 september. Allt tyder på att posten har gjort sitt jobb i Ängelholms kommun, och utdelningen verkar ha nått den fulla täckning som var avsedd. Valkuverten distribueras som sagt genom posten, men vi vek dem själva – 18200 stycken!

  Ett stort tack till alla som hjälpt och hjälper till. Jag är övertygad om att lön för mödan väntar på valnatten och att Sverigedemokraternas resultat i Ängelholms kommun kommer att bli mycket bra.

 • Intervju i NST 22/8 2006

  Av Admin den 22 augusti, 2006
  0
  0

  Den 22/8 publicerade NST en intervju med mig, som gjordes en vecka tidigare av NST-reportern Josefin Ripa. Artikeln ingår i en serie intervjuer med alla lokala partiföreträdare i kommunen. Intervjun publicerades både i pappersupplagan och på internet. Länk:
  http://hd.se/angelholm/2006/08/22/inte_rasist_men_emot_invandring

  Jag har flera synpunkter på artikeln, och vill ge både ris och ros. Till stora delar har jag blivit korrekt citerad och några av mina viktigaste poänger finns med, vilket jag är glad för.

  Min hårdaste kritik gäller rubriken ”Inte rasist – men emot invandring”, som skäligen kan misstänkas vara vald utifrån reporterns fördomar mot vårt parti. Det är trist att begreppet ”rasist” fortfarande ska användas av media i samband med att vårt parti nämns. Förvisso föregås det av ett ”Inte”, men ordet står likväl där i rubriken, vilket är irriterande och inte tillför artikeln någonting. Jag är övertygad om att intervjun med M-företrädaren inte kommer att ha rubriken ”Inte egoist – men…”, och att intervjun med V-företrädaren inte kommer att ha rubriken ”Inte stalinist – men…”.

  Jag är även kritisk mot den andra delen av rubriken, eftersom varken partiets moder- eller lokalavdelning är generellt emot invandring, eller har någon enkel svartvit inställning i frågan över huvudtaget. Delvis klargörs vår inställning kring detta inne i artikeln, men uttrycket i rubriken inbjuder helt klart till feltolkning av partiets inställning. Jag blev under intervjun tillfrågad om just den hittillsvarande invandringen till Ängelholm, och jag minns bestämt att jag då svarade att jag ansåg att den till sitt omfång ligger på en rimlig nivå. Därifrån borde steget vara långt till att dra slutsatsen att vi är emot invandring, och att dessutom skriva det i rubriken till en intervju med fokus på kommunala förhållanden, är minst sagt magstarkt. Jämför med om en företrädare intervjuas för ett parti med skattesänkning på programmet. Rimligen inleder man väl då inte med en rubrik som avslutas med ”… men emot beskattning”?

  Ytterligare en kritik gäller bildtexten, där jag citerats fel. Nu sa jag visserligen någonting i den riktningen, om än med svagare innebörd, men jag trodde i min enfald (?) att citat alltid ska anges ordagrant. Så har ej skett. Att ha stadshuset som bakgrund var mitt eget val, och jag motiverade det för reportern dels med att det är en bra samlande symbol för att vi vill vara med och påverka kommunalpolitiken, dels att det är en vacker byggnad.

  Artikeln inleds med en del kritik mot att vi uttrycker oss generellt i vårt lokala partiprogram och har få konkreta förslag. Det är korrekt uppfattat och det speglar vår ambitionsnivå att vi hittills koncentrerat oss på att vara tydliga med främst vår allmänna viljeriktning. Vi är fritidspolitiker och dessutom nykomlingar i Ängelholmspolitiken. Detta sätter begränsningar för hur långtgående förslag vi kan lägga i nuläget, eftersom det kräver insikter i kommunalpolitiken som vi hoppas nå under kommande 4 år, om Ängelholmsväljarna ger oss förtroendet att vara med.

  Det är sant att moderpartiets ambition är att partiet ska ställa upp kommunalt i så många kommuner som möjligt, men det handlar givetvis inte om diktat uppifrån. Det finns en vilja lokalt att mobilisera engagemanget för partiet kommunalt, och vi tror och hoppas att detta ska leda till någonting större på lite sikt. Ett av de tyngre skälen för att ställa upp kommunalt, men som jag troligen inte nämnde i intervjun, är det rent demokratiska perspektivet. Partiet har ett starkt stöd i Ängelholm och det känns därför värdefullt och väsentligt att erbjuda våra sympatisörer även ett kommunalt alternativ, och att göra någonting konstruktivt av det lokala stödet som vi har.

  Mot mitten och slutet av artikeln tycker jag att kvalitéten stiger och mina ord återges närmast helt korrekt. Att det blir litet kortfattat och hårddraget får man förstå, eftersom utrymmet är begränsat (hade hela intervjun presenterats så hade det nog blivit ett par sidor). Det allra sista ang. att vi skulle vända oss emot samarbete med andra partier, är inte riktigt sant. Vi vill i nuläget varken binda oss till, eller utesluta samarbeten. Vi kan samarbeta i enskilda frågor och kommer givetvis att ta ställning till förslag från andra partier. Att gå in i t.ex. en majoritetsförklaring med endera blocket, ser vi däremot som uteslutet.

  Citatet ”Det är inte invandrarna det är fel på. Men vi tar emot fler än vi klarar av”, är jag nöjd med och det är en bra sammanfattning av partiets inställning i frågan, även om det i dagsläget inte i någon högre utsträckning gäller just Ängelholm. Problemets kärna ligger givetvis i vad som rör sig i huvudet på de 349 nuvarande riksdagsledamöterna.

  Patrik Ohlsson,
  första namn på Sverigedemokraternas kommunala valsedel för Ängelholm i valet den 17/9 -06.

 • Torgmöte den 29/7 2006 kl 11.00

  Av Admin den 28 juli, 2006
  0
  0

  Ängelholm gästades av partisekreterare Björn Söder och partiordförande Jimmie Åkesson, vilka talade på Stortorget. Även Sd Ängelholms Patrik Ohlsson höll ett kort tal, där han presenterade den lokala verksamheten.

  Många sympatisörer hade samlats och mötet tilldrog sig även stort spontant intresse från många förbipasserande, vars allmänna reaktion var mycket positiv. Flygblad delades ut i stora antal, liksom Sd-kuriren.

  Även andra politiska partier befann sig på Stortorget samtidigt som Sverigedemokraterna, men allt förlöpte mycket väl. Alla var nöjda med vårt lyckade torgmöte och det kändes som en sporre för oss alla inför det fortsatta valarbetet.

  Läs gärna vidare om händelsen i SdKuriren:

  Torgmöten i Ängelholm och Båstad