PM om motion gällande uttalande om återvändande IS-terrorister och slopande av stöd till dessa | Sverigedemokraterna i Ängelholm

PM om motion gällande uttalande om återvändande IS-terrorister och slopande av stöd till dessa

PRESSMEDDELANDE: Ängelholm bör göra ett uttalande om återvändande IS-terrorister och att slopa allt stöd till dessa

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Ängelholm om att kommunen bör göra ett uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdra åt nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som förhindrar att Ängelholms kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande ISterrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

I Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christian Sonesson, lagt förslag till kommunstyrelsen om att Staffanstorps kommun uttalar sig och förhindrar att något kommunalt stöd ges till återvändande terrorister. Nu vill SD att Ängelholms kommun agerar på samma sätt.

– Terrorism är vår tids ondaste krigföring eftersom det drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning, men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen, säger Johan Wifralius, ordförande för SD Ängelholm.

– Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t ex försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder, säger Patrik Ohlsson, gruppledare för SD Ängelholm.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.