Politisk aktivitet på Rönneskolan | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Politisk aktivitet på Rönneskolan


Paneldebatten på JarlKulle-scenen (Rönnegymnasiet) med Tony Wiklander från Åstorp, riksdagskandidat för SD, närmast kameran (beklagar bildkvaliteten)

Under 2 dagar har de politiska partierna informerat elever på Rönneskolan i Ängelholm.

Onsdagen 8/9

3 typer av aktiviteter under samma dag:

Information inför grupper av elever

Ett schema hade satts upp där de politiska partierna informerade eleverna parvis i olika salar och klassrum. Sverigedemokraterna och Engelholmspartiet gick tillsammans, representerade av Patrik Ohlsson (SD) och Stig Andersson (EP).

De 2 kom överens om ett upplägg som innebar ganska stor variation i framförandena och mycket tid för frågor från eleverna. Så mycket debatt blev det inte partierna emellan under rundvandringen i klassrummen, men det stod klart att partierna har gemensam syn på vissa men inte alla kommunala frågor.

Det stod också klart att partierna skiljer sig markant åt i invandrings- och integrationsfrågan, vilket Stig envisades med att jämställa med ”olika människosyn”. En kommentar på det kan ju vara att en god människosyn förhoppningsvis ligger i helt andra aspekter än att maximera skadan kommunalt av regeringens misslyckade invandringspolitik. Med all respekt för Engelholmspartiet, men uppfattningen måste ändå bli att de inte kan förväntas att, som många andra lokala partier i närheten t.ex. Bjärepartiet i Båstad, Åstorpspartiet i Åstorp och Laholmspartiet i Laholm, opponera på kommunal nivå mot den förda invandrings- och integrationspolitiken. Men partiet har inte uttalat någon officiell hållning i frågan vad vi kan hitta på deras hemsida.

Sammanlagt höll Stig och Patrik 5 omgångar av informations/frågestunder för eleverna, och samspelet fungerade bra med rättvis fördelning av tiden mellan partierna. Vi delar säkert förhoppningen att det var informativt och intressant för eleverna.

Debatt

Under eftermiddagen debatterade Tony Wiklander, Sverigedemokraternas riksdagskandidat nr 19, i paneldebatten i Rönneskolans aula (Jarl Kulle scenen). Som vanligt var Tony säker i debatten och fann svar på tal i alla frågor. Noteras kan att Vänsterpartiets representant (från Ung Vänster) vägrade ta i hand med Tony, eftersom han var sverigedemokrat.

Patrik assisterade Tony under inledningen, då det dök upp en del frågor om Ängelholms kommunpolitik. I övrigt hade debatten mestadels rikspolitiskt tema.

Bokbord i foajén

Under hela skoldagen från kl 8.00 till kl 15.00 höll Sverigedemokraterna ställningarna med ett bokbord i foajén. Stort tack till Inge från Båstad och Jennifer från Ängelholm, som var där hela dagen. Tack också till Jeanette, Sven-Erik (också från Ängelholm) liksom Charlott Kvick och Chang Frick från Kristianstad som deltog en stor del av dagen vid bokbordet.

Vid bokbordet gick det stundom hett till, vid något tillfälle t.o.m. lite överstyr. En muslimsk tjej kände sig ”kränkt” och började gråta. Patrik kommenterar:

Jag var inte på plats och känner inte till alla detaljer kring hur det utvecklade sig. Inge och Chang skötte mycket av debatterandet, och på ett utmärkt sätt, av det jag såg. Vad jag däremot också såg var att många partiers representanter debatterade i hårda ordalag mot SD’s representanter på plats vid SD’s bokbord, och att även en lärare förvecklade sig i en lång debatt med SD’s bokbordsrepresentanter under minst en halvtimme. Detta gav övertoner och var klart emot rektorns direktiv om att debatter mellan partier i foajén inte skulle förekomma (och knappast mellan lärare och partier heller), utan att partinärvaron där var till för att eleverna skulle kunna ställa frågor och skaffa partimaterial.

Visserligen vet vi av erfarenhet att det råder en allmän överkänslighet kring kritik mot den religiösa ideologin islam. Men det är nog bara att vänja sig, för med eller utan sverigedemokrater så är kritik av religioner och religiösa idelogier något man får finna sig i om man lever i ett demokratiskt och sekulariserat land. Vi beklagar ändå att den här sortens starka känslor utvecklade sig. I min värld går en politisk debatt lugnt och sakligt till väga, med ett minimum av upprätthållen respekt för varandra inkl. åhörarna.

Vad som också hände vid bokbordet var att en representant från Ung Vänster stal valmaterial från Sverigedemokraterna, inkl. valsedlar. Detta gjorde hon genom att besöka vårt bord och ta för sig av material/valsedlar, enbart i syfte att eleverna inte skulle kunna se det och använda det som utbildningsmaterial. UngVänster-representanten var i 20årsåldern, av medellängd, kvinna, och hade asiatiskt utseende. Troligen kom hon från Helsingborg. Att stjäla valsedlar är som bekant en straffbar handling, om det sker i en vallokal.

Torsdagen 9/9

Denna dag var det högstadieelever från kransorterna Hjärnarp, Munka-Ljungby, Magnarp och Strövelstorp som skulle informeras. På eftermiddagen var det debatt på temat miljö och utbildning (blev mest på det senare temat).

Informationen av eleverna gick till på lite annat sätt än dagen före. SD fick ett eget klassrum, och istället fick eleverna vandra runt. Patrik Ohlsson informerade elever i årskurs 7 och 9 om sverigedemokraternas politik, men också om lite partihistoria och lite allmänt om det demokratiska systemet i Sverige. Klassernas engagemang var mycket varierande, alltifrån kollektiv ointresse till hett engagemang så frågestunden inte räckte till.

Eftermiddagens debatt sköttes också av Patrik för SD’s del. Debatten inleddes med att Patrik ”lurade” sig till en handhälsning av en representant från Ung Vänster. Hälsa först, säga vem man är sen. Gotcha! 😉 Efter några aggressiva inlägg och ett suckande när Patrik förklarade att Sverigedemokraterna har en bred politik, var dagen klar för vänsterpartisten, som lämnade scenen utan att skaka hand med någon (!)

Det var en kort och hårt styrd debatt utan mycket utrymme för ideologi. Patrik informerade så gott det gick om partiets politik på de 2 områdena, under de totalt ca 6-7 minuter han hade till sitt förfogande.

Det var 2 fantastiska dagar, där vi fick träffa Ängelholms helt övervägande mycket fina ungdomar. Trots lite debacle var det mesta positivt. Det var f.ö. ett sant nöje att träffa Ung Vänsters kapabla representanter. Med en sådan plantskola måste Vänsterpartiet gå en fullständigt lysande framtid till mötes.

Nu blir det inga fler debatter inför det här valet i Ängelholms skolor. Inför kommande val kommer vi ge skolan rådet att gå ut tydligt med att debatter mellan partierna i foajén inte är tillåtet, liksom ej heller mellan lärare och partier. Partinärvaron där är till för eleverna. Då tror vi också man kan undvika oönskade övertoner.

Länkar:
NST 1
NST 2

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.