Sverigedemokratisk Ungdom drabbat av statsunderstödd infiltration | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Sverigedemokratisk Ungdom drabbat av statsunderstödd infiltration

Sverigedemokraterna i Ängelholm ägnar normalt denna hemsida åt lokalpolitik, och så är det tänkt att det ska förbli. I högermarginalen och i länk-sektionen finns andra relaterade länkar, som läsaren hänvisas till för information t.ex. om Ängelholms kommun i övrigt och om Sverigedemokraterna i stort.

Vid olika typer av särskilt extrema händelser kan vår hemsida dock användas för att sprida annan information, och partiets syn på händelser. Så är fallet nu, varför ordet strax lämnas till ordföranden för Sverigedemokratisk Ungdom, Erik Almqvist.

Sverigedemokraterna i Ängelholm fördömer med kraft Sveriges Radios synnerligen klandervärda agerande, enligt samma motivation som framgår i Eriks uttalande nedan.

Patrik Ohlsson, ordförande i SD Ängelholm

Sverigedemokratisk Ungdom drabbat av statsunderstödd infiltration
2009-02-17, 13:32 | Av Pressekretariatet

Det står nu klart att Sverigedemokratisk ungdom under en längre tid utsatts för ett fientligt infiltrationsförsök och spionage.

Misstankarna riktades initialt mot de vänsterextrema grupper, som under hösten och vintern intensifierat sina angrepp på partiet och dess medlemmar.
Bland annat har flera möten utsatts för våld och störningar och sedan valet har ett antal grova våldshandlingar förekommit. Bara under de senaste månaderna har till exempel ungdomsförbundsordföranden, Erik Almqvist, utsatts för flera hot, ett par försök till misshandel och ett mordförsök. Utöver detta har ett flertal medlemmar utsatts för hot och sabotage. Spionage och infiltration kan vara ett sätt för extremister att kartlägga medlemmar inför framtida våldshandlingar.

Mot bakgrund av de uppgifter som förs fram i dagens Expressen står det dock klart att det inte är något vänsterextremt våldsnätverk utan statlig media som står bakom spionaget mot våra ungdomar. Partiet har ännu ingen exakt bild av infiltrationens och spionagets omfattning, hur många som är inblandade eller hur och var det riktats. Det är dock vid det här laget klarlagt att minst en person, som det senaste halvåret arbetat sig in i partiet och framför allt ungdomsförbundet, har varit delaktig. Det faktum att den aktuella journalisten inte bara använt falsk identitet och dold kamera, utan också under en längre tid aktiverat sig i partiet, accepterat förtroendeuppdrag inom organisationen och smygfilmat ungdomspolitiker i privata situationer gör händelsen långt mer extrem än tradionellt ”wallraffande”. Om detta skall anses som ett godtagbart och lagenligt arbetssätt för svenska journalister, så kommer det att få allvarliga konsekvenser för ungdomars vilja att engagera sig politiskt liksom för de politiska partiernas öppenhet.

Under en konferensresa med Sverigedemokratisk ungdom, i början av januari, anordnades tre konferenstillfällen och även utanför dessa uppstod många konstruktiva politiska diskussioner. Vår misstanke i dagsläget är dock att det inte är våra politiska möten eller diskussioner som spionaget riktat sig mot. Vi bedömer snarare att man varit ute efter att framställa våra ungdomar i dålig dager under de kvällar man anordnat privata fester. Detta går antagligen att åstadkomma om man plockar ut ögonblickssekvenser ur en tredagars utlandsresa med vilka trettio ungdomar som helst.

Det känns naturligtvis oerhört smärtsamt att någon som man litat på och anförtrott viktiga uppgifter visar sig vara en känslokall och beräknande bedragare. Något liknande har aldrig tidigare drabbat varken partiet eller ungdomsförbundet, men det är svårt att värja sig mot den här typen av angrepp, i synnerhet eftersom vår ambition är att såväl partiet som ungdomsförbundet ska vara öppna och välkomnande organisationer. Den inställningen kommer inte att påverkas av det inträffade, men naturligtvis kommer ett större mått av misstänksamhet att spridas inom organisationen.

Att det är statlig media som ligger bakom spionaget mot sverigedemokratiska ungdomars privatliv är förstås särskilt allvarligt och måste ses som ett starkt skäl för att ifrågasätta statlig medias påstådda oberoende. Oss veterligen har statlig media aldrig förut utövat denna typ av spionage och infiltration mot något annat parti eller politiskt ungdomsförbund. Att man nu väljer att utsätta ett av de minsta oppositionspartierna, som dessutom åtskilliga gånger har konstaterats särbehandlas negativt av media och inte får samma chans att försvara sig som andra partier, för närmast tankarna till Vitryssland eller motsvarande länder där medias uppgift är att gynna de styrande partiernas intressen.

Mot bakgrund av de uppgifter som idag framkommit har Sverigedemokratisk ungdom beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot såväl infiltratören som mot dennes uppdragsgivare – Sveriges Radio. Detta med hänvisning till bland annat Europakonventionens artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv.

Jag har idag blivit kontaktad av flera mycket oroliga och rädda ungdomar, som nyligen blivit medlemmar i förbundet, som haft en relation till den statsanställde bedragaren och som nu mår otroligt dåligt över utsikten att ofrivilligt få sitt privatliv och sitt politiska ställningstagande offentligt uthängt och detta av en person som de betraktat som en vän. Att statsmedia är inblandad i denna ljusskygga verksamhet, kan knappast beskrivas som något annat än ett hån mot licensbetalarna och statliga politiska trakasserier av värsta sort, säger SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist.

För vidare information:

Erik Almqvist
Förbundsordförande SDU
Tel: 0731- 504 504

Länk till artikeln, på Sverigedemokraternas hemsida

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.